Bewaking voor tijdelijk toezicht op uw stand

Deelnemers die hun stand willen laten bewaken, kunnen dat doen via de Standbewaking van de vakbeurs. Zo zijn zij ervan verzekerd, dat hun stand altijd onder persoonlijk toezicht staat, want de beursorganisatie zorgt enkel voor een collectieve bewaking van de beursvloer.

Natuurlijk roept dit bij de deelnemers de vraag op of de bewaking van de beursvloer van de organisatie dan onvoldoende is. Neen, de bewaking door de beursorganisatie is beslist afdoende voor de toegang tot de beursvloer. Alleen gedurende de op- en afbouwtijden of tijdens de beursuren dat een deelnemer afwezig is, kan de organisatie ‘insluiping’ niet voorkomen. Hij staat dan machteloos. Onder ‘insluiping’ verstaat de aansprakelijkheidsverzekeraar van beursorganisator als een aanwezige op de beursvloer misbruik van de situatie maakt om op uw stand uw eigendommen te ontvreemden. Ook bedrijfsspionage valt daaronder.

Het beste is natuurlijk, dat de deelnemer zelf altijd toezicht houdt op zijn standmaterialen, maar soms kan dat niet. In dat geval kan de beursorganisatie voor standbewaking zorgen tegen een aantrekkelijk tarief.

Op de beursvloer kunt u terecht bij de floor manager van de vakbeurs, Peter van Oosten