In een bedrijfsgebouw heeft bijna alles onderhoud nodig

Het doel van onderhoud is om veilig te stellen dat alles goed blijft functioneren. Of het nu een installatie is, het gebouw zelf, het riool, de watervoorziening, de computers, de voertuigen, de verlichting, toegangscontrole of het buitenterrein.

Met goed onderhoud voorkom je dat installaties en het gebouw in verval komen. Bij aanschaf wordt het onderhoud veelal meegenomen en vastgelegd in onderhoudscontracten. Er moet daarvoor een onderhoudsplan worden opgesteld. Er zijn diverse soorten onderhoud: curatief, preventief, planmatig, cyclisch, prestatiegericht, storingsafhankelijk, et cetera. In een meerjarenonderhoudsplan (mjop) staan alle installaties, bouwkundige zaken en terreinonderwerpen zoals daken, gevels en buitenverlichting beschreven met gedetailleerd hun specifieke onderhoud, de gereserveerde budgetten en uitvoeringstermijn.

Veel van het onderhoud kan uitbesteed worden aan een facilitaire dienstverlener.