Breng structuur aan in informatiebeheer

In veel organisaties worden nieuwe samenwerkingsvormen ingevoerd.

Flexibel werken, het nieuwe werken, hybride werken: nieuwe vormen waarin de communicatie en informatievoorziening centraal staan, omdat men flexibel wil werken zoals men zelf verkiest. Informatiebeheer is van groot belang om alle medewerkers te voorzien van de juiste documentatie, onafhankelijk van plaats en tijd, de voortgang te bewaken en om sturing te geven. Iedere afdeling had voorheen zijn eigen structuur van informatieopslag en beheer. Dat wordt in toenemende mate gestructureerd. Hoe breng je structuur in informatiebeheer? Hoe organiseer je dit? Hoe zit het met toegankelijkheid en informatiebeveiliging?