De meerwaarde van social return

Social return is het creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het doel is om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Social return en de Participatiewet hebben een aantal overeenkomsten, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Bij social return moet er sprake zijn van een overheidsopdracht en bij de Participatiewet heeft de gemeente een uitvoeringstaak, zorgen voor begeleiding naar werk en het verstrekken van een uitkering als dat nodig is. Het is bestemd voor alle werkzoekenden die ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf of anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Bij elke aanbesteding voor werken en diensten boven € 200.000 is het social return mee te nemen in de aanbesteding. Het personeelsproces bij social return kan ingewikkeld zijn om het conform de aanbestedingsvoorwaarden te laten verlopen. Veelal wordt het dan ook door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd. Zij kunnen mede werven, selecteren, contracteren, begeleiden en de administratie verzorgen. Veelal wordt het dan ook door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd. Zij kunnen mede werven, selecteren, contracteren, begeleiden en de administratie verzorgen