Duurzame kleding is niet alleen maar duurzaam

In een groot deel van de werkende samenleving is bedrijfs- en werkkleding onontbeerlijk. Daarom is de impact ervan op de duurzame samenleving zo groot. Naast het circulaire karakter van de kleding gaat het daarbij ook om de productiewijze, de mogelijkheid tot hergebruik en zelfs de verpakking en de wijze van vervoer. Het gehalte van de duurzaamheid van duurzame kleding is daarom het beste te analyseren aan de hand van een levenscyclusanalyse.

Dat duurzame kleding slechter van kwaliteit zou zijn dan kleding samengesteld uit conventionele materialen is onjuist. Als stevigheid en levensduur niet gegarandeerd kunnen worden, kan kleding sowieso niet duurzaam zijn. Iets anders is, dat duurzame kleiding zoveel mogelijk is samengesteld uit duurzame materialen, maar producenten daarin niet altijd slagen.

Beweren dat bedrijfs- of werkkleding duurzaam is geproduceerd, ligt dan al snel voor de hand, want beweren is even gemakkelijk als moeilijk om dat te bewijzen. Daarom is het voor facilitair verantwoordelijken goed opletten als zij gaan inkopen, want waar moeten zij op letten, waar rekening mee te houden en wat moeten zij zien te voorkomen.

Een belangrijke graadmeter daarbij is het label EPD (= Environmental Product Declaration), genormeerd als ISO 14025, dat is bedoeld om facilitaire inkopers en verantwoordelijken te helpen om een bewuste keuze te maken bij het minimaliseren van de milieubelasting van hun aankopen. Vraag er op de beursvloer de aanbieders naar en controleer anders de aanwezigheid van dit label.