Een efficiënte postkamer is cruciaal

Een efficiënte postkamer is cruciaal voor een professionele organisatie. In de postkamer wordt zowel de in- als uitgaande post verwerkt en doorgestuurd naar een kleinere postkamer of direct verstrekt aan de geadresseerde.

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf zal er een postbeleid zijn. Dit geldt ook voor digitale post. Het inrichten van een postkamer roept veel vragen op. Heeft u een intern- extern postbeleid? Wordt de post dagelijks meerdere keren op bureauniveau verstrekt en ingenomen of moet de medewerker zelf de post ophalen en brengen? Wie boekt de digitale post in en wie zendt dit door naar de geadresseerde(n)? Kent de postkamermedewerker de volledige organisatie? Wordt in de postkamer ook de digitale post gearchiveerd? Om in de postkamer de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet de postkamer voorzien zijn goede apparatuur. Welke apparatuur? Om dit te bepalen moet eerst worden uitgewerkt welke handelingen daar exact worden verricht.