Goede afvalscheiding vraagt om het juiste afvalsysteem

In Nederland zijn bedrijven en organisaties al goed op weg met afval te scheiden. Natuurlijk is het wettelijk verplicht, maar de meeste bedrijven zien daarin minder de kans op een boete en meer een bijdrage aan de circulaire economie, hun imago van maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of een bijdrage aan een beter milieu.

De keuze voor het juiste afvalsysteem begint met een bezoek aan de beursvloer. Daar kunnen de verantwoordelijke facilitair managers kennis en informatie opdoen bij de aanwezige deskundigen en kennis maken met de wereld van de afvalscheiding. Waar moeten zij bij het juiste afvalsysteem aan denken?

Die keuze begint al met het soort afval. Voor papier, plastic, chemisch, blik, gft of restafval zijn al verschillende systemen. Die van specifieke afval nog niet meegerekend, zoals die van koffiebekers, batterijen, hygiëne of verlichting. En zijn zij voor hergebruik bestemd of alleen voor het tijdelijk opbergen van de rommel?

Het soort afval bepaalt mede het soort afvalsysteem, waarvoor de facilitair verantwoordelijke of gebouwbeheerder kiest. Afval scheiden en afvoeren kan op veel verschillende manieren. Er zijn afvalzakken- en bakken, voor gebruik binnen en buiten; brandbestendig of niet; voor op tafel, bij het bureau, in de pantry, het bedrijfsrestaurant, etc.; voor interne of externe verwerking; groot of klein.

Kortom, een goede afvalscheiding vereist het juiste afvalsysteem.

Foto Vepa Bins, voor het juiste afvalsysteem voor afvalscheiding