Veelzijdige ondersteuning door presentatiemiddelen

Goed presenteren, doet goed verkopen. Of het nu gaat om het aanprijzen van een product of dienst of bijvoorbeeld een kennisoverdracht; de presentatie moet boeiend, inspirerend, verhelderend en duidelijk zijn.

Met behulp van een presentatiemiddel wordt de presentatie ondersteund en levendiger gemaakt. De opname in het menselijke brein wordt ermee gestimuleerd. Uiteindelijk gaat het over de inhoud maar het oog en oor bespelen met allerlei toevoegingen kan het geheel op grote hoogte brengen. De mogelijkheden van het gebruik van beeld, geluid en zelfs interactie zijn groot. Koppelingen met externe gegevensdragers zijn uiteraard ook mogelijk. Als presentatiemiddel kan worden gebruikt de projector, een flip-over, de beamer, informatieborden, narrowcasting, presentatiewand, PowerPoint, et cetera.

Bazelmans

De Vries projekt design

Studio SKEZ

ZMN Interieur