Verbeter de wereld

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en circulariteit zijn niet aan de vendingautomaten voorbij gegaan. Ook speelde de leveranciers in op de wens van veel eindgebruikers om de ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden.

Deze verduurzaming begint als vanzelfsprekend met de automaat zelf. Door de materialen van oude automaten zoveel mogelijk her te gebruiken, zijn er minder grondstoffen nodig. En uiteraard kan die besparing ook bereikt worden door bestaande automaten zo lang en goed mogelijk te reviseren.

Energie kan op verschillende manieren bespaard worden. Niet alleen door te kiezen voor een A++ automaat, maar ook door te kiezen voor een zo energiezuinig mogelijke vulling van de automaten, servicebeurt of zelfs door de monteurs zo dicht mogelijk bij de vendingmachine te laten wonen. Uiteraard scheelt dat ook kosten.

En tenslotte kan de beheerder van de vendingautomaat ook bijdragen aan een verkleining van de ecologische voetafdruk door daar bij het vullen van de automaten rekening mee te houden, zodat de afvalstroom geen roet in het eten gooit.