Bezoekersreglement beursvloer vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2022

Dit reglement is van toepassing op de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer, die op 8, 9 en 10 juni 2022 plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht, die wordt georganiseerd door HoLaPress Communicatie te Valkenswaard, hierna de beursorganisatie genoemd.

De beursvloer van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer mag enkel betreden worden met een bezoekersbadge, die na (voor)registratie wordt verstrekt. Alleen de beursorganisatie is gerechtigd bezoekersbadges te verstrekken. Bezoekersbadges zijn strikt persoonlijk en mogen alleen door de geregistreerde zelf worden gebruikt. Zowel bezoekersbadge als (voor)registratie zijn kosteloos.

Toegang tot de beursvloer wordt enkel gegeven, nadat de barcode op bezoekersbadge is gescand. Dit gebeurt bij de ingang van de beursvloer.

Alle gegevens op de badge zijn persoonlijk, maar op de beursvloer dient de bezoekersbadge zichtbaar gedragen te worden. Op de beursvloer zijn bezoekers verplicht deze gegevens aan medewerkers van de beursorganisatie te laten lezen. Op stands van de deelnemers zijn bezoekers verplicht op verzoek van de standhouder de barcode op deze bezoekersbadge te laten scannen en de gegevens te laten lezen. Beide te beschouwen als een vorm van identificatie.

Het betreden van de beursvloer door bezoekers gebeurt voor eigen rekening en risico. De beursorganisatie is niet aansprakelijk voor welke schade bezoekers op de beursvloer hebben geleden.

Op basis van hun bezoekersbadge hebben bezoekers uitsluitend toegang tot de gangpaden, en facilitaire voorzieningen van de organisatie, zoals lezingenzalen, cateringterras, etc. De toegang tot stands is voorbehouden aan de standhouder; toegang tot alle overige ruimten is voorbehouden aan de Jaarbeurs.

Buiten de organisatie is het niemand op de beursvloer zonder schriftelijke toestemming van de beursorganisatie toegestaan om foto’s te nemen, te filmen of anderszins (digitale of audiovisuele) opnamen te maken van wat zich op de beurvloer afspeelt of bevindt.

Alle aanwezigen op de beurvloer stemmen er onverkort mee in, dat de beursorganisatie of andere organisaties of personen, die daartoe toestemming hebben van de beursorganisatie, opnamen of afbeeldingen verspreiden, waarop bezoekers staan.

Bezoekers dienen ten allen tijden organisatorische aanwijzingen van medewerkers van de beursorganisatie op te volgen.

Medewerkers van de beursorganisatie zijn ten alle tijden gerechtigd bezoekers ogenblikkelijk van de beursvloer te (laten) verwijderen, zonder redenen van opgaaf of enige schadevergoeding.

Bij registratie verklaren bezoekers zich inclusief akkoord met dit bezoekersreglement van de editie 2022 van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer.

Op dit bezoekersreglement zijn ook de voorwaarden voor bezoekersregistratie van toepassing.

In alle situaties, waarin dit bezoekersreglement niet voorziet, heeft de beursorganisatie het exclusieve recht een bindende beslissing te nemen, die met onmiddellijke ingang rechtsgeldig is.

Alleen de beursorganisatie is gerechtigd dit bezoekersreglement aan te passen. Op dit bezoekersreglement is Nederlands recht van toepassing.