In het Bouwreglement staan de regels voor uw stand

Voor een optimale invulling van de beursvloer is het noodzakelijk, dat standhouders en -bouwers weten welke rechten zij hebben en welke verplichtingen. Daarom hanteert de beursorganisatie al vele jaren een Bouwreglement, zoals hiernaast staat. Lees dat goed door en neem dat zeer ter harte, alvorens aan het maken en uitvoeren van een standontwerp te beginnen.

Met dit Bouwreglement wil de organisatie voorkomen, dat de standbouw van de een ten koste gaat van de ander. Daarom zal strikt nagezien worden op een juiste naleving van het reglement.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Peter van Oosten