Home » Brandveiligheid » Brand bestrijden met kennis van middelen en methoden (27)

Brand bestrijden met kennis van middelen en methoden (27)

Om een brand te kunnen bestrijden, is kennis over brandbestrijdingsmiddelen vereist. Niet alleen theoretische kennis, maar vooral praktijkgerichte kennis.

De leden van de BHV organisatie zijn opgeleid om een beginnende brand te blussen of in te perken. Welke brandblusser geschikt is voor Brandklasse A vaste- stoffenbrand, Brandklasse B vloeistofbrand, Brandklasse C gasbrand en Brandklasse F vetbrand wordt daarbij geleerd. Ook het omgaan met brandslanghaspels en blusdeken is bekend. Vooral voor kleine bedrijven is het van belang te weten welke brandblussers er zijn en waar ze zijn. Er zijn verschillende methoden van bestrijding, zoals: wegnemen van de brandstof, verstikking, koelen en negatieve-katalytische werking toepassen. Het echte brand bestrijden is een zaak voor de brandweer. Inventarisatie van welke stoffen binnen het bedrijf aanwezig zijn, is van belang voor het juiste brandblusmiddel.

Goed uitgeruste brandbestrijding voorkomt vaak grotere schade.

Deelnemers onder het thema Brandveiligheid

Aritech

Standnummer: C9

Flamma

Standnummer: 11.4.09B

LogboekenOnline

Standnummer: 11.1.10

FindWhere

Standnummer: D5

Prymaxx Europe

Standnummer: 11.7.4

Saval

Standnummer: 10.2.08

meer deelnemers