Home » Facilitaire duurzaamheid » 45. Check duurzaamheid in de organisatie

45. Check duurzaamheid in de organisatie

45. Check duurzaamheid in de organisatie

De toename van de wereldbevolking, de verslechtering van het milieu en de schaarste aan fossiele grondstoffen maken het nemen van maatregelen noodzakelijk.

Deze zijn nodig om de schade te beperken of teniet te doen. De toekomst voor de jongere generaties moet worden gewaarborgd door duurzaamheid. People, plant en profit zijn de pijlers. Duurzaamheid heeft betrekking op niet alleen de producten maar op alle vormen van leven en werken. Het gebouw, de installaties, de materialen, de energiebronnen, de uitstoot, de klimaatbeheersing, de inkoop van producten, afvalbeheer, vervoer, bedrijfsprocessen, onderhoud etcetera. De overheden hebben het belang van duurzaam ondernemen onderstreept en vele subsidies en belastingvoordelen ter beschikking gesteld. Welke? Hoe moet je dit aanvragen? Hoe inventariseer ik mijn bedrijf op duurzaamheid? Moet het bedrijf verplicht duurzamer worden? Wat zegt de wet? Welke bedrijven zijn gespecialiseerd in duurzaamheid?

Een duurzame bedrijfsvoering heeft oog voor de toekomst.

24ste Editie:
Door wie bezocht
Van deelnemers
Terugblikken