De beursorganisatie werft 24/7 gedurende 365 dagen

Gedurende de 23 edities van het bestaan van de vakbeurs was voor de beursorganisatie de bezoekerswerving voor de vakbeurs steeds een van de belangrijkste speerpunten. Zonder voldoende en gekwalificeerde bezoekers is deelname immers niet aantrekkelijk. Deze bezoekerswerving beperkte zich niet tot de paar maanden voor het evenement, maar vond gedurende het gehele jaar door plaats.

Aanvankelijk analoog door middel van zijn schriftelijke vakuitgaven. Inmiddels ook digitaal met behulp van de Media Facilitair Journaal en de website van de vakbeurs.

Waardoor de bezoekerswerving voor iedere vakbeurs begint op de laatste dag van de voorafgaande editie.

Tijdens de coronatijd werkte de organisatie het onderdeel doelgroepenbenadering uit. Deze houdt in, dat na inventariseren van de gewenste bezoekers bij de overheid, in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven de beursorganisatie een methodiek uitwerkte hoe de potentiĆ«le bezoekers onder de verantwoordelijken voor het facilitair management en gebouwbeheer in deze organisaties het beste voor een bezoek aan de beursvloer geĆÆnteresseerd kunnen worden.