Facilitair Journaal

Facilitair Journaal, kern van de communicatie

De media van het Facilitair Journaal vormen de kern van de communicatie rondom de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2021. Niet alleen bieden zij de deelnemers alle gewenste mogelijkheden om onder de aandacht van de doelgroep te komen en te blijven, maar geven de organisatie ook de mogelijkheid om zijn bezoekerswerving gedurende het gehele jaar door gestalte te geven.

De media Facilitair Journaal zijn een open medium, waar iedere toeleverancier onder voorwaarden in kan publiceren. Aan deelnemers biedt de organisatie extra mogelijkheden beter gebruik van het Facilitair Journaal te maken. Niet alleen door wat zij al ontvangen met het communicatiepakket, maar ook door de kosteloze deelname aan bepaalde onderdelen. De uitgever geeft de kennis, informatie en berichten van deelnemers aan de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2021 voorrang in de communicatiekanalen van het Facilitair Journaal. Dit alles uiteraard zonder afbreuk te doen aan het karakter van deze media.