Voor deelnemers

Deelnemen duurt niet 3, maar 365 dagen

Deelnemers aan de editie 2021 van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer leggen niet alleen contact tijdens de beursdagen op 15, 16 en 17 september, maar al vanaf hun inschrijving ook in de rest van het jaar 2021. Naast de verwachte 10.000+ bezoekers op de beursvloer leggen zij ook contact met de ruim 65.000 professionele verantwoordelijken voor het facilitair management en gebouwbeheer in het bestand van de organisatie. En uiteraard met de professionele verantwoordelijken van de ruim 61.000 organisaties (bedrijfsleven, zorg, overheid en onderwijs), die met de bezoekerswerving worden benaderd en gezamenlijk de 100.000 overstijgen.

Om de deelnemers van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer in staat te stellen het gehele jaar door aan hun relatiebeheer met de zakelijke eindgebruikers en verhoging van hun naamsbekendheid onder de facilitair verantwoordelijken van Nederland te werken, stelde de beursorganisatie een communicatietraject en -pakket samen. Hieronder is in minder dan twee minuten te lezen hoe de organisatie dat samen met de deelnemers aan de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2021 gaat doen.


Met welke informatie van de deelnemers wordt gecommuniceerd?

Na inschrijving verzamelt de organisatie samen met iedere deelnemer diens gegevens van de deskundigheden, kennis, productinformatie, agendapunten, groeten, oplossingen en bedrijfsgegevens in zijn organisatie. Iedere deelnemer beschikt over kennis, die het vertrouwen van bezoekers wekken; een of meerdere deskundigheden, waarmee bezoekers het juiste advies gegeven kunnen worden; en producten/diensten, die voor bezoekers een oplossing inhouden. Daarnaast hebben de deelnemers behoefte aan regelmatig relatiebeheer, waarvoor De groeten van bijzonder geschikt zijn. En alle deelnemers hebben bedrijfsgegevens, waarmee zij sneller te vinden zijn. Hieronder de soorten informatie die de beursorganisatie van zijn deelnemers nodig heeft om te verspreiden onder de beursbezoekers en de professionals uit zijn adressenbestand.

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer Kennisbijdragen Vakbeursfacilitair.nl

Kennisbijdragen
Alle deelnemers beschikken over kennis, die van grote waarde kan zijn voor facilitair verantwoordelijken. Kennisoverdracht biedt deelnemers daarom diverse kansen, zoals relatiebeheer, vertrouwen wekken, zichzelf onder de aandacht brengen, zich als de deskundige op werpen, waar (toekomstige) klanten op het juiste adres zijn, etc. Meer informatie over kennisbijdragen.

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer De groeten van Vakbeursfacilitair.nl

De groeten van
Omdat goed en permanent relatiebeheer voor iedere aanbieder van facilitaire diensten en producten van groot belang is, is voor het Facilitair Journaal de rubriek De groeten van ontwikkeld. Daarin kunnen de deelnemers hun ‘visitekaartje’ plaatsen met een persoonlijke boodschap. Minstens een keer per kwartaal en in aanloop tot de vakbeurs in september zullen deze visitekaartjes naar alle voorgeregistreerde bezoekers en andere belangstellenden worden verstuurd. Dat zijn naar schatting meer dan 75.000 personen. Meer informatie over De groeten van.

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer Oplossingen Vakbeursfacilitair.nl

Oplossingen
Ieder product is ergens een oplossing voor; en nauwelijks een oplossing of er is wel een product aan gekoppeld. In de rubriek Oplossingen staan zowel de oplossingen als de producten voorop. De invalshoek is naar keuze. Doel is om facilitair verantwoordelijken kennis te laten maken met de beschikbare oplossingen en hun leveranciers. Uiteraard vallen ook de noviteiten van de FGNoviteitenprijs onder de oplossingen. Meer informatie over oplossingen.

Deskundigheden
Iedere organisatie is anders en iedere organisatie heeft haar eigen deskundigheden. Alleen al binnen het facilitair management en gebouwbeheer zijn dat er duizenden. Bedoeld om de sterkte en/of expertise van de deelnemers aan te geven in een helder overzicht, publiceert de redactie van de Media Facilitair Journaal de voorkomende deskundigheden binnen de branche. Meer informatie over deskundigheden.

Bedrijfsgegevens
Alle naw-gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het bedrijvenregister op de vakbeurs. Onder de website en het e-mailadres liggen links. Ieder bedrijf heeft tenminste één taxonomie, die verwijst naar hun deskundigheid. Verder dienen de bedrijfsgegevens voor opname in De groeten van, de vergelijkingsoverzichten, de deskundigheden en de deelnemerslijst. Meer informatie over het bedrijvenregister.

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer Agendapunten Vakbeursfacilitair.nl

Agendapunten
Ieder in te denken moment kan in de agenda worden opgenomen. Van evenement en bijeenkomst tot presentatie en jubileum. Alles wat er gebeurt binnen de organisatie van een deelnemer kan worden ingestuurd. Beter te agenderen, wat niet wordt opgenomen, dan niet te agenderen, wat zou zijn opgenomen. Meer informatie over de agenda.


Waarin wordt de informatie van de deelnemers gepubliceerd?

Deze informatie wordt eerst geplaatst op de websites www.facilitairjournaal.nl en www.vakbeursfacilitair.nl – waar alle informatie tot 1 januari 2022 onbeperkt voor alle bezoekers is in te zien. Na plaatsing kan de verspreiding van deze gegevens in de verschillende publicaties onder de doelgroep van bezoekers van de websites en de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2021 beginnen. Deze verspreiding gebeurt zowel passief door het bezoek van meer dan 10.000 unieke bezoekers gemiddeld per maand (Meting volgens Google analytics) en actief door de opname in een aantal media.

De informatie wordt tevens gedeeld In de verschillende soorten e-zines van de beursorganisatie, de (schriftelijke/gedigitaliseerde) edities van het vakblad Facilitair Journaal en in de vorm van direct mail gestuurd naar de gepersonaliseerde, zakelijke-e-mailadressen van de ruim 65.000 professionele bezoekers in zijn adressenbestand. Daarnaast vormen deze onderdeel van de verschillende, digitale evenementen op het gebied van noviteiten, deskundigheden en kennisoverdracht.

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer E-zine Facilitair Journaal Vakbeursfacilitair.nl

De e-zines
Het Facilitair Journaal kent in 2021 verschillende soorten e-zines. Wekelijks verschijnt er een actueel nummer met alle relevante bijdragen van de voorafgaande week. Daarnaast verschijnen er regelmatig gespecialiseerde e-zines over bepaalde vakgebieden (Dossier-zines), voor de sectoren overheid, zorg en onderwijs (sector-zines) en van de verschillende rubrieken, zoals deskundigheden, De groeten van of vergelijkingsoverzichten (rubrieks-zines).

Naast de e-zines van het Facilitair Journaal verschijnen er in de weken voorafgaand aan de vakbeurs Facilitair informatieve e-zines voor bezoekers. Dit om al geregistreerden te informeren en belangstellenden voor een bezoek te interesseren. Deze bevatten zowel algemene berichten als rubrieksinformatie van deelnemers.

Alle berichten van informatie van deelnemers zijn in alle e-zines altijd voorzien van een link naar de informatie, zoals die door de deelnemer is aangeleverd.

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer Facilitair Journaal Schriftelijk Vakbeursfacilitair.nl

Het (schriftelijke/gedigitaliseerde) Facilitair Journaal
Iedere 14 dagen verschijnt er een schriftelijke editie van het vakblad Facilitair Journaal. In een oplage van 3.000 exemplaren, controlled circulated verspreid onder de abonnees, deelnemers en facilitair verantwoordelijken. Daarnaast in gedigitaliseerde vorm gestuurd naar de ruim 65.000 facilitair verantwoordelijken op hun zakelijke e-mailadres. In het Facilitair Journaal worden naast de kennisbijdragen ook bijdragen van de verschillende rubrieken opgenomen. Naast die van de betalende adverteerders en communicatie-abonnees, de informatie van de deelnemers aan de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2021.

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer Direct Mail Vakbeursfacilitair.nl

Direct mail
Op basis van de bezoekersregistratie van het Facilitair Journaal weet de organisatie, welke professionele verantwoordelijken voor het facilitair management en gebouwbeheer in een organisatie belangstelling hebben voor de verschillende bijdragen van de deelnemers. Uit hun naw-gegevens wordt voor iedere, afzonderlijke deelnemer één adressenbestand samengesteld.

Dit adressenbestand gebruikt de organisatie om in de week voor de vakbeurs aan de bezoekers een uitnodiging met een boodschap te sturen voor een bezoek aan de stand van de deelnemer. Zo snijdt het mes aan twee zijden: de deelnemer krijgt meer belangstellende bezoekers op zijn stand, terwijl de organisatie meer bezoekers op de beursvloer ontvangt. In overleg tussen de deelnemer en de beursorganisatie zal de boodschap samengesteld worden, zodat de respons het hoogste is. Kern van de boodschap is geslaagd, als de uitgenodigde bezoeker zijn bezoek aan de stand van de deelnemer organisatie als meerwaarde beschouwt.

Evenementen
Ter ondersteuning van hun deelname wordt er een aantal digitale evenementen georganiseerd, waar alle deelnemers gratis aan kunnen deelnemen. Deze bijeenkomsten worden op woensdag tot en met vrijdag gehouden en zijn toegankelijk voor alle bezoekers van zowel de vakbeurs als de websites. Iedere deelnemer neemt individueel deel met de bijdrage(n), waarmee aan een rubriek is bijgedragen. Deelname aan een digitaal evenement kent verschillende soorten intensiteit. Van louter belangstelling tot digitaal contact met de belangstellenden. Ingeval van het laatste staat de belangstelling gelijk aan een bezoek aan de stand op de beursvloer.

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer Camera voor evenementen Vakbeursfacilitair.nl


Wanneer de informatie van de deelnemers wordt gepubliceerd?

Juni
Maandag 7 Wekelijkse e-zine van het Facilitair Journaal
Dinsdag 8Verschijning Facilitair Journaal
Maandag 14Wekelijkse e-zine van het Facilitair Journaal
Maandag 21Wekelijkse e-zine van het Facilitair Journaal
Dinsdag 22Verschijning Facilitair Journaal
Donderdag 24Dossier-zine van het Facilitair Journaal
Maandag 28Wekelijkse e-zine van het Facilitair Journaal

Juli
Donderdag 1Start bezoekerswerving vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2021. Vanaf dat tijdstip dagelijks bezoek aan zijn website
Maandag 5Wekelijkse e-zine van het Facilitair Journaal
Dinsdag 6Verschijning Facilitair Journaal (met special De groeten van)

Augustus
Maandag 2Start verkiezing Publieksprijs FGNoviteitenprijs 2021
Woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22Digitale evenement Noviteiten/Oplossingen
Vrijdag 27E-zine vakbeurs Vergelijkingen (Kijk en vergelijk op de beursvloer) of Bedrijvengids (Maak kennis met onze deelnemers)
Dinsdag 31Verschijning Facilitair Journaal
Dinsdag 31E-zine vakbeurs Kennisbijdragen (Waar op de beursvloer valt welke kennis te halen?)

September
Vrijdag 3E-zine vakbeurs Deskundigheden (Maak kennis met de deskundigheden op de beursvloer)
Dinsdag 7E-zine vakbeurs Oplossingen (Weten waar u welk probleem op de beursvloer kan oplossen)
Vrijdag 10E-zine vakbeurs De groeten van (Zie ik u volgende week op onze stand? Met incentive)
Dinsdag 14Verschijning Facilitair Journaal (met beurscatalogus)
Dinsdag 14E-zine vakbeurs met vooruitblikken op de vakbeurs, waaronder die van de mediapartners en de agenda van de deelnemers

Tijdens de zomer vindt publicatie van het programma van de vakbeurs plaats.