Home » De bezoekersinteresses van de editie 2023

De bezoekersinteresses van de editie 2023

Om enigszins een idee te krijgen wat de geïnteresseerde bezoekers op de beursvloer gaan aantreffen, zette de beursorganisatie in samenwerking met de redactie van het Facilitair Journaal een aantal aangeboden interesses op een rij. Bedoeld om bezoekers meer inzicht in het aanbod te geven; en geïnteresseerde bedrijven een indruk te geven, waarin bezoekers van de vakbeurs zijn geïnteresseerd. Niet uitputtend, maar wel zeer uitgebreid. Te vinden in het Overzicht bezoekersinteresses. Met de drukknop Beursthema’s kan de bezoeker ook naar het overzicht van de beursthema’s op de beursvloer gaan. Bedoeld om de beursbezoekers aan te geven voor welke verantwoordelijkheden op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer het aanbod op de beursvloer geschikt is. Uiteraard geïnteresseerde toeleveranciers daaruit ook opmaken in hoeverre hun producten en diensten daarop aansluiten. Met de drukknop Deelnemers komen de geïnteresseerde bezoekers uit bij het overzicht van de deelnemers bij wie zij dit aanbod kunnen aantreffen. Daarin staan de deelnemers van zowel de afgelopen als de komende editie. De meeste van deze toeleveranciers nemen zowel in 2022 als in 2023 deel. Het kan voorkomen, dat bezoekers interesse hebben in onderwerpen, die niet in dit overzicht zijn opgenomen. Bij twijfel kan het beste contact opgenomen worden met de redactie van het Facilitair Journaal of het beursteam. Waar mogelijk vullen zij de lijsten dan aan.

De bezoekersinteresses kenmerken zich door een grote verscheidenheid.

24ste Editie:

Door wie bezocht

Van deelnemers

Terugblikken

Overzicht bezoekersinteresses