De digitale werkplek om alle werkenden met elkaar te verbinden

De digitale werkplek om alle werkenden met elkaar te verbinden

In een tijd, waarin medewerkers op afstand willen kunnen werken en toch met elkaar verbonden willen zijn, is het noodzaak, dat afzonderlijke werkplekken op alle gewenste momenten onderling verbonden zijn. Die verbondenheid kan naar eigen keuze zo ver en dichtbij reiken. Op de beursvloer voorziet een aantal deelnemers in een of meerdere onderdelen van deze digitale werkplekken of bieden zij de mogelijkheid om die onderlinge verbondenheid uit te voeren.

De digitale werkplek is vooral geen verzameling van slimme software-systemen, die aan elkaar zijn gekoppeld. De juiste afstemming, dynamische uitbreidingen en onderlinge samenwerking zijn belangrijke voorwaarden voor het realiseren van digitale werkplekken. Dat vereist naast een planmatige aanpak ook het in zee gaan met de juiste toeleveranciers.

Onder digitale werkplekken vallen veel verschillende oplossingen, zoals facilitair management informatiesystemen (fmis), werkplekregistratie, telecommunicatie, veiligheidssystemen, etc., naast werkplek gebonden oplossingen, zoals lichtsensoren, lockerbeheer, byod (= bring your own device) en binnenklimaat. Terwijl er ook generieke systemen aan gekoppeld kunnen worden voor toegangscontrole en vergaderen.

Juist vanwege het grote aantal mogelijkheden is het van belang om vooraf vast te stellen wat er allemaal onder verbonden werkplekken zou moeten en/of kunnen vallen. Oriëntatie op de beursvloer is dan een belangrijke, eerste stap.

Ook interessant:
Door wie bezocht
Van deelnemers

Terugblikken