Home » Deelnemen » Met het basiscommunicatiepakket 365 dagen aandacht » Een lezing als aanvulling op uw deelname

Een lezing als aanvulling op uw deelname

Een lezing als aanvulling op uw deelname

Het is een goed en oud gebruik van de beursorganisatie om de deelnemers in staat te stellen hun kennis mondeling met de bezoekers te delen. De beursorganisatie organiseert daarvoor iedere editie een lezingenprogramma in het zalencentrum.

Voor iedere deelnemer zal tot 1 maart één lezingplaats in het programma worden vrijgehouden. Deelnemers die zich ná 1 maart 2024 aanmelden voor een lezing hebben dan niet meer automatisch recht op het houden van een lezing. Vanaf dat moment zijn ook niet-deelnemers uitgenodigd en bepaalt de inhoudscommissie op basis van het bestaande aanbod welke onderwerpen voorrang krijgen. Daarnaast geldt, dat de zaalcapaciteit in beginsel ook niet meer zal worden uitgebreid, zodat vanaf dan geldt op = op.

Kwaliteit lezingen
Om in aanmerking te komen voor het houden van een lezing dienen deelnemers de inhoud voor te leggen aan een Lezingencommissie onder voorzitterschap van Henny Brullemans, hoofdredacteur van het Facilitair Journaal. Deze commissie stelt op basis van de methodologie lezingen vast of de aangedragen voordracht voldoet aan de gestelde, inhoudelijke criteria. Zo nodig zal met de spreker contact worden opgenomen om de voordracht door te nemen. Met deze werkwijze staat de beursorganisatie ook in voor een hoge kwaliteit van de voordrachten. Het is de bedoeling, dat deelnemers het lezingenprogramma uitsluitend invullen met kennisoverdracht.

De lezingen worden gehouden in afzonderlijke zaalruimtes op de beursvloer. De sprekers hebben ongeveer 20 minuten spreektijd met aansluitend 5 minuten voor vragen/discussie. Hierna is er 5 minuten tijd uitgetrokken om tussen twee lezingen door nieuwe bezoekers te laten zitten en gescand te worden en sprekers het spreekgestoelte te laten inrichten.

Meerwaarden deelnemers
Het houden van een lezing op de beursvloer biedt deelnemers om een aantal redenen meerwaarde. Zo worden de lezingen uitgebreid gecommuniceerd naar de bezoekersdoelgroepen toe, omdat worden ingezet bij de bezoekerswerving. Zo krijgen deelnemers de nodige, positieve aandacht.

Om de inspanningen voor hun lezingen door de deelnemers te belonen, zullen de naw- gegevens van alle gescande bezoekers die een lezing bijwonen met de deelnemers worden gedeeld. Op voorwaarde dat de deelnemer is aangesloten op het Bezoekersregistratiesysteem.

Met de stijging van het aanbod breidt ook het lezingenprogramma uit. Iedere vermelding is zo opgesteld, dat wie eerder iets van een onderwerp wil weten dan wel met een deelnemer of spreker in contact wil komen, daar voldoende aantreft aan gegevens. Zo vervult het lezingenprogramma niet alleen op de beursvloer als kennisdeling, maar vanaf het moment, dat de lezing op de website van de vakbeurs is gepubliceerd.

Met een lezing zetten deelnemers zich tegelijkertijd op de kaart en doen zij aan leadgeneration.

Meer over:

Beursthema's

Bezoekersinteresses

Van Deelnemers

Voorlopig lezingenoverzicht editie 2024

Helaas nog geen lezingen