Deskundigheden

Duurzame toekomst met circulaire afvalscheiding

De vraag naar duurzame en zelfs circulaire producten neemt meer en meer toe. Er is zowel bij de consument als de zakelijke gebruiker een steeds groter bewustzijn dat we duurzamer met onze grondstoffen om moeten gaan. Dit effect wordt mede versterkt door diverse overheidscampagnes en -doelstellingen zoals ‘Nederland Circulair in 2050’. In een circulaire economie wordt zoveel mogelijk hergebruikt en wordt afval weer grondstof voor nieuwe producten. In dit proces naar een circulair Nederland is een beleidskader voor afvalbeheer opgesteld; het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).

Momenteel bevinden wij ons in de fase dat afval gescheiden dient te worden om zodoende een zo zuiver mogelijke grondstof te krijgen. Dit kan gerealiseerd worden door afval te scheiden bij de bron. Bovendien is afvalscheiding veelal ook kostenefficiënter. Voor het gescheiden inzamelen heeft Vepa Bins een grote verscheidenheid aan oplossingen. Daarbij gaan sommige fabrikanten nog een stapje verder door producten te bieden die vervaardigd zijn uit gerecycled materiaal (afval); deze oplossingen lopen vooruit op de beoogde situatie in 2050! De afgelopen jaren is het bedrijf een samenwerking aangegaan met meerdere Nederlandse producenten die hier nu al mee bezig zijn.

BonTon uit 100% gerecycled bouw- en sloopafval en grofvuil

Een van deze leveranciers is: Circulair in bedrijf. Zij werken samen met de afvalinzamelaar GP Groot. Het door hen ingezamelde afval wordt verwerkt tot een afvalbak met de naam BonTon. Deze afvalscheidingsmodule bestaat uit 100% gerecycled polypropyleen uit bouw- en sloopafval en grofvuil. De module is volledig recyclebaar. Bovendien is de module met Social Return in elkaar gezet. Kortom; een recyclingoplossing van goede komaf.

BrickBin: duurzame, circulaire scheidingsunit van uw afval

Een ander nieuw circulair product van een Nederlandse leverancier is BrickBin. Het speciale productieproces waarmee deze afvalbakken gemaakt worden, zorgt ervoor dat het gebruik van uiteenlopende afvalsoorten als grondstoffen tot de mogelijkheden behoort. Zo bestaat er een 100% circulair product gemaakt van gerecycled plastic (HDPE) bestaande uit doppen en verpakkingen, maar ook een afvalbak die voor 30% vervaardigd is uit koffiedrab gecombineerd met flessendoppen en een variant geproduceerd uit recyclede kunstgrasvelden. U kunt zelfs van uw ‘eigen’ afvalstromen customized afvalbakken laten produceren.

Samen op weg naar een duurzame, circulaire toekomst

Door sterke partnerschappen met innovatieve Nederlandse leveranciers speelt het bedrijf in op de groeiende behoefte aan duurzame producten. Bovendien is door productie in Nederland van Nederlands afval als grondstof ook minder milieuvervuilend transport noodzakelijk.

Meer informatie
Banner nieuwsbank