Deskundigheden

Ecologisch beheer

Wie er oog voor heeft ziet hoe de groene omlijsting van onze infrastructuur door de tijd heen is veranderd. De strakke gazons uit de jaren ’70 hebben op veel plekken in ons land plaatsgemaakt voor natuurlijke, soortenrijke en afwisselende bermen die bijdragen bij aan de biodiversiteit. Deze metamorfose is het resultaat van aangepast, ecologisch beheer.

Ecologisch beheer betekent dat we onze werkzaamheden aanpassen op de aanwezige flora en fauna. Gefaseerd maaien, het creëren van mantelzoomvegetaties en het maken van takkenrillen: allemaal voorbeelden van ecologisch beheer waarmee we de natuurwaarden verhogen. Ook de aanpassing van beheer op specifieke soorten, zoals de ringslang, valt onder ecologisch beheer.

Het ecologisch beheren van bermen is onze specialiteit. Wij zijn bovendien als een van de eerste bedrijven in Nederland gecertificeerd volgens Kleurkeur, de nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer, in 2019 ontwikkeld door De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur.

Iedere situatie vraagt om een andere aanpak. De voedselrijkdom van de ondergrond, de breedte van de berm en de functionele eisen en wensen van de gebruiker bepalen onder meer wat mogelijk is. Het eindresultaat van ecologisch bermbeheer is doorgaans een stevig doorwortelde berm met een hogere natuurwaarde ten opzichte van de uitgangssituatie. Door bermen op een juiste manier te beheren leveren ze voedsel aan insecten en een veilige plek om te overwinteren.

Ecologische beheermethodes
In veel van onze projecten passen wij gefaseerd maaibeheer toe: bij sinusmaaien maken we slingerende maaipaden waarbij 40% van de vegetatie blijft staan, terwijl we bij mozaïekmaaien delen van een maaiperceel laten staan die tijdens de tweede maaironde worden meegenomen. We ruimen het gras enkele dagen na het maaien. Zo krijgen insecten de kans om uit het maaisel te kruipen en kunnen zaden loskomen. Dit vergroot de kans voor de aanwezige kruiden en bloemen om zich te ontwikkelen en voort te planten. Het resultaat van deze gefaseerde manier van maaien is dat er meer variatie in de vegetatie ontstaat.

Beheer volgens Kleurkeur
De Kleurkeur -richtlijnen gaan nog een stapje verder. In de maaiplanning houden we nog meer rekening met de bloeiwijze van de aanwezige flora. Bovendien maaien we met aangepast materieel: lichter en met technieken die insecten ongemoeid laten. De ecologische cirkelmaaier zuigt bijvoorbeeld alleen het maaisel op, insecten en zaden op de bodem blijven daarbij onaangeroerd. Bij het Kleurkeur-beheer is ook het meten van het resultaat inbegrepen. De jaarlijkse monitoring van de nectarindex geeft ons inzicht of het nieuwe beheer het beoogde effect heeft.

Heeft u een vraag over ecologisch of Kleurkeur-beheer? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor advies.

U kunt een beroep op ons doen voor:
• Ecologisch beheer.
• Beheer volgens de Kleurkeur-richtlijnen.
• Ecologisch advies.
• Quickscan op flora en fauna.
• Vleermuisonderzoek.
• Monitoring van flora en/of fauna.
• Opstellen van ecologische werkprotocollen.

Referentieprojecten :
• Beheer conform Kleurkeur in de gemeente Leiden.
• Ecologisch beheer en beheer conform Kleurkeur in gemeente Alphen aan den Rijn.
• Ecologisch beheer in gemeente Pijnacker-Nootdorp.
• Ecologisch beheer op RWS Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen.
• Zitpalen en hectometerrollers voor kerkuilen Noord-Holland (RWS).
• Zonnestudio’s Levendbarende hagedis A27.
• Monitoring verschillende dassenburchten op project Zuid-Nederland Midden (RWS).

Meer informatie
Banner nieuwsbank