Deskundigheden

Een brandveilig bedrijfspand

Door middel van een brandscan oftewel brandveiligheidsinspectie weet u of uw pand brandveilig is of dat er nog aanpassingen nodig zijn. Deze uitvoerige analyse kunt u vooraf laten gaan door een vrijblijvende QuickScan. Zo krijgt u snel inzicht in de mogelijke knelpunten. 

Brandscan in fases

De DVTadvies brandscan is hét middel om de brandveiligheid van uw pand in kaart te brengen. Wij voeren een brandscan uit in verschillende fases.

Fase 1: Vooronderzoek brandcompartimentering etc.

Wij gaan in deze fase na welke informatie beschikbaar is en verzamelen deze. Vervolgens controleren we of met de beschikbare gegevens een inspectie kan worden uitgevoerd. Ook kijken we welke gegevens er tijdens de inspectie moeten worden verzameld of gegenereerd.

Fase 2: Visuele inspectie op locatie

In deze fase kijken we op locatie in hoeverre het bouwwerk voldoet aan vigerende wet- en regelgeving. De brandscan beperkt zich tot een visuele inspectie van het bouwwerk. Ook controleren wij documenten op het gebied van brandveiligheid. Denk hierbij aan logboeken van brandmeldinstallaties en dergelijke.

Fase 3: Opstellen rapportage

In deze fase stellen wij een rapportage op. Hierin omschrijven we de geconstateerde tekortkomingen. Het rapport wordt ondersteund door tekenwerk, foto’s en berekeningen. Tevens behandelt het de toe te passen werkzaamheden voor eventuele opwaardering en de bijbehorende productinformatie.

Fase 4: Opstellen kostenraming

Wij stellen een kostenraming op, op basis van de in fase 3 genoemde rapportage. Deze kostenraming wordt los bij het rapport geleverd en kan gebruikt worden ten behoeve van de budget offerteaanvraag voor de eventuele herstelwerkzaamheden.

Fase 5: Vervaardigen van tekenwerk

DVTadvies zal de brandcompartimentering vastleggen op tekening.

Fase 6: Afronding project

Wij bespreken het rapport in conceptvorm met de opdrachtgever. Waar nodig volgen aanpassingen. Daarna leveren wij het definitief aan.

Meer informatie
Banner nieuwsbank