Deskundigheden

Inzicht afvalinzameling dankzij IoT technologie

Internet of Things, oftewel IoT helpt ons bij het vastleggen van alle gegevens waardoor wij beter inzicht krijgen in de inzameling. Milieservice Nederland is  gestart met volmelders die werken op deze technologie.

Het verbindt perscontainers draadloos met het internet waardoor de gegevens altijd online beschikbaar zijn. Door IoT staat de gebruiker continu in verbinding met de machines. Hierdoor is het mogelijk nog nauwkeuriger te rapporteren en zo de service verbeteren.

Meer inzicht in jouw inzameling
IoT zorgt ervoor dat data gemakkelijker kan worden verzameld waaruit kennis en meer inzicht ontstaat. Hierdoor kan de dienstverlening beter

per situatie worden afgestemd. Dankzij deze techniek krijgen we  alleen een melding als de perscontainer bijna vol is. IoT spoort namelijk fouten sneller op, biedt technische ondersteuning en kan zelfs oplossingen aandragen. Doordat continu over de meest recente data kan worden beschikt, kunnen we meer en beter rapporteren. Dit betekent ook dat wij sneller kunnen schakelen en beter, sneller en efficiënter kunnen werken. Dit gebeurt allemaal zonder dat de  klant iets van merkt. Tot slot zorgen Machine learning en artificial intelligence (kunstmatige intelligentie) ervoor dat alle gegevens en patronen verfijnd worden. Hierdoor kunnen er uiteindelijk beslissingen gemaakt worden zonder tussenkomst van mensen.

Meer informatie
Banner nieuwsbank