Deskundigheden

No time to waste

De overheid heeft als doel vastgesteld dat Nederland in 2030 50% circulair moet zijn en in 2050 zelfs 100%. No time to waste! Het is dus tijd om aan de slag te gaan met het circulair maken van het bedrijf. Ieder bedrijf kan iets doen, groot of klein, want een duurzame bedrijfsvoering is harder nodig dan ooit. Wie circulair onderneemt kijkt anders naar producten en grondstoffen. In een circulaire economie bestaat afval niet.

Afval wordt namelijk gezien als een nieuwe grondstof! Deze grondstoffen, materialen en producten moeten zo lang mogelijk gebruikt worden tegen zo min mogelijke operationele kosten gedurende de levenscyclus. Hierdoor blijven grondstoffen en het milieu bespaard en wordt CO2-uitstoot beperkt. Dit vraagt om inzicht, innovatie en nieuwe businessmodellen met de circulaire economie als basis.

Het bedrijf klaarstomen?
Circulairinbedrijf.nl is een initiatief van GP Groot, een afvalinzamelaar die actief is in o.a. afvalinzameling, -verwerking en -recycling. De focus ligt niet alleen op het inzamelen en sorteren van afval, maar vooral op

het voorkomen en optimaal benutten van afval. Want dat is uiteindelijk het doel: van afval weer nieuwe grondstoffen maken, als basis voor nieuwe producten, grondstoffen of energie. Met de aanwezige kennis en het netwerk op gebied van afvalinzameling, recycling en productie wordt constant gewerkt aan nieuwe circulaire grondstoffenketens. Afhankelijk van de duurzaamheidsvraag zijn verschillende analysemethodes voorhanden waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt hoe duurzaam het bedrijf, de productie of producten zijn. Met dit inzicht kunnen de stappen naar circulair ondernemen verder vormgegeven worden om zo de impact te verlagen.

Veel ondernemers en organisaties worstelen met circulariteit. Ze willen hier graag mee starten maar weten vaak niet hoe en zien door de bomen het bos niet meer. Met het platform circulair in bedrijf  wordt er naar afvalstromen gekeken en nieuwe en zo nuttig mogelijke toepassingen gevonden. Afvalstromen als nieuwe grondstof waardoor er legio nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Meer informatie
Banner nieuwsbank