Deskundigheden

Rapportage energiebesparingsplicht

De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en organisaties is sinds 1 juli 2019 in werking getreden. Vanaf deze datum dient u dus aan deze nieuwe eis te voldoen. Elke onderneming die onder de energiebesparingsplicht valt, dient ook een rapport op te sturen aan het bevoegd gezag om te voldoen aan de informatieplicht. 

Meer informatie
Banner nieuwsbank