Home » Digitale folder; wat bezoekers beslist niet mogen missen

Digitale folder; wat bezoekers beslist niet mogen missen

Kenmerkend voor bezoek aan een vakbeurs is, dat er vaak alleen gelegenheid is om het meest in het oog springende aanbod waar te nemen. Reden voor de bezoekers om in de weken na zo’n bezoek de catalogus nog een keer in te kijken of op de website nog eens het aanbod in te zien. Dat is dan ook de reden, dat veel standhouders tot aan de zomervakantie de tijd benutten om hun beurscontacten te informeren, mee af te spreken en/of van kennis te voorzien.
Voor stadhouders die hun deelname aan de vakbeurs tot aan de zomervakantie extra onder de aandacht te brengen, stuurt de beursorganisatie in de laatste week van juni aan alle bezoekers en geregistreerden van de editie 2022 een e-zine, waarin in de vorm van berichten digitale verwijzingen naar de folders van standhouders zijn opgenomen. Naar rato verzonden, zodat iedere folder hetzelfde aantal views heeft. Bovendien opgenomen op de website van de vakbeurs.

Meer informatie

Na afloop van de vakbeurs een folder sturen naar alle bezoekers en geregistreerden.

Deelnemen:

Beursplattegronden

Vloertegels

Bezoekersbadge

Digitale advertorials

Beurscatalogus

Pop ups FGNoviteitenprijs

Ballonnen

Bezoekersenquete