Op de vakbeurs voor contract- en leveranciersmanagement

Voor optimale benutting van afspraken

Het samenstellen van deugdelijke contracten, waarin alle rechten en plichten van de deelnemende partijen staan is van cruciaal belang voor een sterke bedrijfsvoering. Management kan wo...