Duurzaamheid

Circulair bouwen heeft de toekomst

Circulair bouwen is een bouwwijze waarbij gebouwen, bouwelementen en -materialen oneindig hergebruikt worden. Dit noemen we een gesloten kringloop. Het doel van circulair bouwen is het beperke...

Duurzame toekomst met circulaire afvalscheiding

De vraag naar duurzame en zelfs circulaire producten neemt meer en meer toe. Er is zowel bij de consument als de zakelijke gebruiker een steeds groter bewustzijn dat we duurzamer met onze gron...

Check duurzaamheid in de organisatie

De toename van de wereldbevolking, de verslechtering van het milieu en de schaarste aan fossiele grondstoffen maken het nemen van maatregelen noodzakelijk. Deze zijn nodig om de schade te bepe...

Laat je post groen en sociaal bezorgen

De bezorgmarkt moet schoner en socialer. Voor de maatschappij, onze klanten en onszelf. Hoe? Door het iedere nieuwe dag nét iets beter te doen dan de vorige. Geboren uit passie voor fietsen...

EED energie-audit nu indienen vóór 31 maart 2021

Per 31 december 2020 hadden alle EED energie-auditplichtige bedrijven hun verslag moeten indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uw onderneming valt onder de EED energ...

100% circulaire afvalbak van uw gerecyclede plastic

In Nederland wordt ruim de helft van het huishoudelijke afval gescheiden ingeleverd. Huishoudens en bedrijven leveren een aanzienlijke bijdrage aan afvalscheiding en daarmee aan een circulaire...

Energielabel C voor uw kantoorpand

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Indien uw kantoorpand een slechter label heeft dan C, kunt via een maatwerkadvies achterhalen op welke duurzaamheidsvl...