Energiebesparing

Energiebesparing kan op veel manieren

Energiebesparende successen kunnen op meerdere wijzen worden behaald. Niet alleen door gebruik van alternatieve energiebronnen, maar ook door gedragsverandering, inkoopstrategie, energiezuinig...

Lange levensduur, minder stroom

LED-verlichting is geschikt voor diverse toepassingen. De lampen en armaturen bieden duurzaamheid en geldbesparing. Doordat de lampen een lange levensduur hebben, heeft u lage onderhoudskosten...

Rapportage energiebesparingsplicht

De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en organisaties is sinds 1 juli 2019 in werking getreden. Vanaf deze datum dient u dus aan deze nieuwe eis te voldoen. Elke onderneming die ...