Hospitality

FM is de spil in hospitality

Er bestaat geen eenduidige definitie van hospitality. Wat men hieronder verstaat, is per organisatie of branche verschillend; bijvoorbeeld gastvrijheid, hostmanship, klantbeleving, gastgericht...