Ont- en bevochtiging

Ont- en bevochtiging noodzaak voor een gezonde werkplek

Het binnenklimaat kan door een te vochtige- en of te droge lucht de gezondheid van de medewerkers ernstig benadelen. In de winter, wanneer in gesloten en verwarmde ruimten de relatieve vochtig...