Tijdelijke huisvesting

Circulair bouwen heeft de toekomst

Circulair bouwen is een bouwwijze waarbij gebouwen, bouwelementen en -materialen oneindig hergebruikt worden. Dit noemen we een gesloten kringloop. Het doel van circulair bouwen is het beperke...

Veel variatie in tijdelijke huisvesting

Soms voldoet een bestaand gebouw niet meer aan de eisen, die de werkzaamheden van het bedrijf wel vereisen. Ook kan renovatie, nieuwbouw of uitbreiding noodzaken om tijdelijk door middel van t...