Wie kiest voor een eigen stand

Deelnemers kunnen er uiteraard voor kiezen om de bouw van hun standplaats geheel zelf in te vullen. Mits zij zich daarbij houden aan hetgeen in het Bouwreglement is bepaald, is alles toegestaan.

Enkele tips!

  • Lever bijtijds uw bouwontwerp in, zodat de standbouwer niet voor verrassingen op de beursvloer komt te staan.
  • Vraag tijdig de benodigde voorzieningen bij de Jaarbeurs aan, zodat het betalen van toeslagen wordt vermeden.
  • Vraag tijdig een standhoudersbadge als u bij de oplevering wil zijn. Zonder toegangsbewijs mogen de poortbewakers geen toegang verlenen.
  • Wacht niet met bestellen van standschoonmaak tot de beursbezoekers er zijn.

Regel voor de beursdagen de afbouw van uw stand.