3. Energiebesparing kan op veel manieren

3. Energiebesparing kan op veel manieren

Energiebesparende successen kunnen op meerdere wijzen worden behaald.

Niet alleen door gebruik van alternatieve energiebronnen, maar ook door gedragsverandering, inkoopstrategie, energiezuinige apparatuur en/of bouwtechnische maatregelen en bouwkundige elementen. Gedragsverandering kan worden bereikt door voorlichting te geven over verbruik, te wijzen op sluiten/openen van ramen en deuren, verlichting, temperatuur etc. Bouwkundige mogelijkheden zijn: Isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer en ramen, zonwerende, isolerende ramen, binnen- en buitenzonwering, zonneboilers, waterpompen, ventilatie met warmteterugwinning, zonnepanelen, slimme energiemeter en afstellen van de installaties. Er zijn vanuit de overheid diverse subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen toe te passen.

Ook interessant:

Door wie bezocht
Van deelnemers
Terugblikken