Een goede ontvangst begint bij de gastvrouw

Een aantal standhouders geeft er de voorkeur aan hun standbemanning zo efficiënt mogelijk in te zetten. Zij stellen hen vrij voor de inzet bij catering, af- en opruimen en allerlei ondersteunende werkzaamheden. Daarvoor zetten zij dan ingehuurde free-lance gastvrouwen en -heren in.

Natuurlijk zijn er voldoende (uitzend)bureau’s die in deze behoefte willen voorzien. Toch ontleent een aantal standhouders meer zekerheid

aan het bureau, dat de beursorganisatie zelf inschakelt. Daarom valt daar – voor zover er voldoende capaciteit is – een beroep op te doen door er zelf contact mee op te nemen.