Home » Goed op weg naar de 24ste succesvolle editie

Goed op weg naar de 24ste succesvolle editie

De voorbereidingen voor de 24ste succesvolle editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer op 7, 8 en 9 juni 2023 in de Jaarbeurs Utrecht zijn in volle gang. Na het evenementenverbod in januari 2021 en 2022 is besloten om in 2023 de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer toch weer in de maand juni te houden.

Vanzelfsprekend organiseert HoLaPress Communicatie de 24ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer met dezelfde inzet en ijver als de voorafgaande 23 edities. Met dezelfde intensieve bezoekerswerving, maar aangevuld met een digitale ondersteuning van zijn deelnemers. Vooral dit laatste stelt de honderden deelnemers in staat om gedurende 365 dagen te communiceren met de tienduizenden bezoekers van zowel de website als de beursvloer van de vakbeurs.
Facilitair toeleveranciers, die willen deelnemen, sluiten een overeenkomst met de organisatie voor het huren van een standplaats. De standhouders kunnen deze naar eigen inzicht laten bouwen en inrichten met in acht name van het Bouwreglement.

Veel vertrouwds
Vanuit de gedachte om tekortkomingen te verhelpen en het goede te behouden, is in de 24ste editie veel vertrouwds gebleven. Waarmee de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2023 op woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 juni zijn positie als hét nationale evenement van Nederland op het gebied van werkomgeving, gebouwbeheer en werkplekken nadrukkelijk weer waar gaat maken.

Zo voorziet het zalencentrum opnieuw in de behoefte van veel standhouders om hun beursdeelname te onderstrepen met een lezing, waarin zij hun kennis delen met de bezoekers. Verder zijn de zalen beschikbaar voor standhouders die er een presentatie willen houden, een bijeenkomst willen organiseren of anderszins op een bijzondere wijze een mijlpaal in hun organisatie gestalte willen geven. Voor recepties is het zalencentrum daarentegen niet beschikbaar. Die dienen zoals vanouds op de eigen stand plaats te vinden.

Verder zijn het beleid en de opzet van leadscans, bouwreglement, recepties op de beursvloer, bestellingen, sponsoring, etc. nagenoeg hetzelfde gebleven. De gratis toegang, beurscatalogus en Koffie voor vroege vogels zijn eveneens onveranderd gebleven.

 

 

Impressie van de beursvloer van de editie van juni 2022.

Themapleinen
Nieuw in de 24ste editie zijn de Themapleinen. Veel facilitaire onderwerpen zijn zó klein, dat zij op een algemene beursvloer minder snel opvallen. Dat is zowel jammer voor de desbetreffende standhouders als de bezoekers. Om hen tegemoet te komen, voert de organisatie met ingang van de 24ste editie de Themapleinen in.
Deelnemers aan de Themapleinen huren geen standruimte van de organisatie, maar nemen een deelnamepakket. Naast een compleet gebouwde en ingerichte stand houdt dit in, een communicatiepakket en het mogen houden van een lezing. Daarvoor betalen de deelnemers aan een Themaplein één prijs.
Op een apart deel van de beursvloer staan alle themapleinen gegroepeerd. Iedere individuele deelnemer staat aan een plein met maximaal 3 andere deelnemers. Alle deelnemers aan een themaplein nemen op dit gedeelte van de beursvloer op gelijke wijze als hun buren deel. En vanzelfsprekend even volwaardig als de overige deelnemers met een gehuurde standruimte.

24ste Editie:

Door wie bezocht

Beursthema's

Interesses bezoekers

Kerstgroeten

Nieuwjaarswensen

Terugblikken