Home » De digitale werkplek » 43. Goede communicatie draagt bij aan een beter bedrijfsresultaat

43. Goede communicatie draagt bij aan een beter bedrijfsresultaat

43. Goede communicatie draagt bij aan een beter bedrijfsresultaat

Goed communiceren is de sleutel tot succes op alle gebieden. Gedachten uitwisselen en zien, horen en voelen dat de ander het bericht heeft ontvangen en heeft begrepen voorkomt gemis aan kennis, niet begrepen worden of andere interpretatie en vermindert fouten.

Communicatie bij organisaties is te verdelen in twee soorten: interne- en externe communicatie. Interne communicatie is het doorgeven, ontvangen, verspreiden en beschikbaar maken van informatie voor medewerkers binnen een organisatie. Externe communicatie zorgt voor een sterkere band met relaties, vergroot het vertrouwen, draagt bij aan een betere omzet en een goede klantenrelatie. De huidige communicatiemiddelen maken het mogelijk om veel kennis op een zeer snelle manier ter beschikking te stellen of over te dragen. Goede communicatie zorgt ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de lopende zaken, het beleid en de toekomstvisie. Het bedrijfsresultaat zal hierdoor groter worden.

Digitaal communiceren zorgt voor meer inzicht in de bedrijfsorganisatie.

24ste Editie:
Door wie bezocht
Van deelnemers
Terugblikken