De wet van circulariteit: voldoen aan de CSRD

Hoeft jouw organisatie volgens de wet in 2024 nog geen CSRD-rapport op te leveren? Dan heb je geluk: je hebt nog even de tijd om jouw duurzaamheidsrapportage op orde te krijgen. In deze kennisbijdrage lees jij waar jouw organisatie nu al direct mee kan beginnen, om later niet achter de feiten aan te lopen.

Wat is de CSRD?
De CSRD, waarvan de afkorting staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive, is de regelgeving omtrent een andere veelgehoorde afkorting: ESG. Eigenlijk vraagt de CSRD van bedrijven dat zij over alle praktijken die te maken hebben met Environmental, Social en Governancekwesties rapporteren. Dit varieert van rapporteren over je eigen ‘bedrijfsgedrag’ tot het effect van jouw bedrijf op ‘getroffen gemeenschappen’.

De CSRD en de circulaire economie
Het onderdeel waar wij als jouw afvalpartner het beste mee kunnen helpen, is het onderdeel ‘Grondstoffen en Circulaire Economie’. Dit slaat terug op wat we nu nog vaak ‘afval’ noemen. Je moet volgens de CSRD concreet maken wat je inkoopt, wat je doelen zijn m.b.t. circulariteit van deze materialen en wat ermee gebeurt als het de jouw organisatie weer verlaat, ofwel welk afval je produceert. Je maakt hierbij inzichtelijk hoeveel afval jouw organisatie verlaat (in kg), welk deel hiervan wordt gerecycled of op een andere manier in de circulaire keten belandt en welk deel hiervan restafval is.

Het is voor jou als organisatie momenteel nog prettig dat bijvoorbeeld nog geen quota zijn voor afvalstromen: zolang jij rapporteert over wat je doet en wat je doelen zijn, zit je de komende jaren nog goed. Hoe je dat doet? Hieronder vind je vijf onderdelen van een verslag dat voldoet aan de CSRD-richtlijnen inclusief voorbeelden uit het afvalmanagement.

In 5 stappen naar jouw ESG-rapport
1. Definieer jouw afvalbeleid.
Voorbeeld: je kiest als organisatie voor bronscheiding (door afval al bij jou op locatie te scheiden) middels Multi Afval Containers (MAC’s).

2. Beschrijf welke acties jij onderneemt om het beleid uit te voeren.
Voorbeeld: je schaft MAC’s aan, zodat medewerkers het afval bij de bron kunnen scheiden. Daarnaast koop je een MSG-Trolley in, waarmee schoonmakers het afval wegen. Zo krijg je inzicht in hoe goed het afval scheiden gaat per afdeling.

3. Definieer je KPI’s en formuleer targets.
Voorbeeld: Jouw target is dat elke afdeling een jaar na ingebruikname de helft minder restafval produceert.

4. Houd de cijfers bij.
Voorbeeld: de metingen uit de MSG-trolley kunnen worden gebruikt om het doel elk jaar te evalueren.

5. Onderbouw elke keuze die je maakt.
Voorbeeld: om medewerkers te helpen hun afval op de juiste manier weg te gooien, wil je informatie verschaffen rondom de afvalbakken. Je moet hierbij een afweging maken: je zou bij elke afvalbak een afvalcoach kunnen zetten gedurende een maand, om aan gebruikers uit te leggen welk afval in elke bak moet (verwachte kosten: €10.000). Een alternatief is om posters op te
hangen bij elke bak (verwachte kosten: €200). Hoewel afvalcoaches jouw medewerkers beter kunnen begeleiden bij afval scheiden, is vanuit kostenoverweging ingezet op posters.

Is jouw organisatie al bezig met deze rapportages? Het is belangrijk om jouw doelen helder te definiëren, zodat je niet met je mond vol tanden komt te staan wanneer je hier door klanten, partners of de overheid op wordt aangesproken. Wacht dus zeker niet te lang en ga aan de slag met het ESG-beleid van jouw organisatie!

Afbeelding: Milieu Service Nederland