Kennisbijdragen

Altijd op en tijd en alert bij bedrijfscalamiteit

In geval van calamiteiten of ongevallen is het essentieel om binnen een halve seconde de juiste personen te alarmeren. Oplossingen zijn optimaal ingericht om niet alleen de juiste hulpverlening en alarmering in te schakelen maar bieden ook andere vernuftige tools om optimale veiligheid te bieden binnen een organisatie. Van draadloze noodknop tot loneworker protection en van omvalbeveiliging tot BHV applicatie met Push To Talk functie geeft u de regie in handen.

Smart Alert App
Steeds vaker kiezen organisaties voor een betrouwbaar alarmeringssysteem via een Smart Alert App op een smartphone. Dit geeft vele voordelen want de BHV’ers ontvangen direct een alarmmelding, ook als de smartphone op stil of vergaderstand staat. De mobiele app geeft meteen aan wie er direct inzetbaar is en geeft de automatische aanwezigheidsregistratie weer. Dit is handig als u direct een bericht wilt versturen naar de juiste groep BHV’ers voor het ontruimen van het pand, als er een externe hulporganisatie ingeschakeld moet worden of als onverhoopt een andere calamiteit plaats vindt.

U kunt zelf de regie in handen houden door te bepalen hoeveel BHV’ers u toegang wilt geven tot de app, of u wilt alarmeren vanuit de app of de receptie en welke externe hulpdiensten of smartdevices je wilt koppelen aan het systeem. Dit in combinatie met de Push To Talk functie waarbij je net als bij een portofoon via je eigen spraakkanaal kunt praten, biedt deze alarmeringsapp optimale veiligheid en efficiëntie aan de medewerkers.

Lone Worker functie
In de industrie werken mensen regelmatig onder risicovolle omstandigheden waar niet direct toezicht is. Een medewerker loopt bijvoorbeeld alleen op het industrieterrein en krijgt een ongeval of raakt bewusteloos. In de Smart Alert App zit een speciale Lone Worker functie, ook wel de omvalbeveiliging of de no-move detectie genoemd. Deze alleenwerkersfunctie vraagt iedere x-tijd aan een medewerker of deze nog actief is. Als hier niet tijdig op wordt gereageerd, slaat de app alarm en wordt opvolging ingeschakeld.

Nu medewerkers vanwege Covid-19 niet meer in een team of met z’n tweeën mogen werken, biedt de Lone Worker App uitkomst. Denk hierbij aan patrouillediensten, medewerkers in nachtdiensten in ziekenhuizen maar ook bijvoorbeeld aan monteurs werkzaam in de industrie of facilitaire beheerders. Beroepen met een verhoogd risico waar medewerkers soms alleen in een gevaarlijke situaties terecht komen, is deze manier van veiligheid essentieel.

Omvalbeveiliging en omvalalarm
In de persoonlijke beveiliging kan ook de omvalbeveiliging van levensbelang zijn. Door het indrukken van de SOS-toets op een handset of portofoon, of door een automatisch signaal (valdetectie) vanuit het apparaat, worden collega’s gewaarschuwd om hulp te verlenen terwijl het systeem hen automatisch van locatie informatie voorziet. Het omvalalarm, Man-down, dodemansknop of overvalalarm zijn allemaal termen die gebruikt worden bij de beveiliging van de alleen werkenden. Denk hierbij aan een heftruckchauffeur die bekneld raakt of aan een ongeval op een industrieterrein of een noodsituatie. Door een automatische sensor of een eenvoudige druk op de noodknop wordt meteen de nabije collega’s en meldkamer ingeschakeld.

Noodknoppen in BHV alarmeringssystemen
Naast de persoonlijke beveiliging die medewerkers monitort onder risicovolle omstandigheden, kunnen medewerkers natuurlijk ook in andere situaties zelf de noodknop inschakelen. Stel u zich voor: Uw collega moet tot laat overwerken of de monteurs moeten om 6 uur ’s ochtends beginnen, dan wilt u wel dat ze veilig zijn. De losse noodknop met de SOSalarmtoets en GPS locatiebepaling biedt het hoogste veiligheidsniveau aan de medewerkers. Uit onze praktijkervaring blijkt dat deze directe vorm van communicatie snelle interactie biedt en vaak

erger voorkomt. Door op de noodknop te drukken ziet men in de meldkamer door de GPS locatiebepaling exact waar men zich bevindt. Met behulp van Bluetooth bakens kan ook inpandig de locatie zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald. Hierdoor kan men dus zowel buiten als binnen zo nauwkeurig mogelijk bepalen waar de medewerker zich bevindt en hulpverlenen.

Draadloze BHV noodknop
Ook in geval van agressie is het belangrijk om medewerkers veiligheid te garanderen. Denk aan de vaste noodknop onder het bureau van een baliemedewerker of aan een draadloze noodknop waarmee de medewerkers in het pand kunnen rondlopen. Dit is een radiografisch betrouwbare oplossing, onafhankelijk van het mobiele netwerk in het pand. De draadloze knop is gemakkelijk aan kleding op een praktische plek te klikken zodat een hulpverlener of beveiliging eenvoudig is op te roepen. Deze draadloze noodknop biedt vaak ook een financieel aantrekkelijk oplossing als de dekking in een pand niet optimaal is, bijvoorbeeld in een kelder, parkeergarage of in grote gebouwen.

Draadloze noodknop met Simkaart
Als er wel goede mobiele dekking in het pand is, biedt de draadloze noodknop met simkaart extra mogelijkheden. Locatiebepaling en een spreek- luisterverbinding zijn belangrijke features die deze noodknop onderscheidend maakt. Vooral de locatiebepaling is essentieel om nauwkeurig en adequaat te werk te gaan. De noodknop is een betrouwbaar communicatiemiddel die in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar is: wij denken altijd met de wensen en behoefte van de klant mee en adviseren graag!

Machine to man alarmering
Naast de alarmering gevers van persoon tot persoon is er ook steeds meer vraag naar alarmering van machine tot persoon. Denk aan een gebouwbeheersysteem waar temperatuur, klimaatbeheersing, energieverbruik maar ook toegangscontrole, camerasystemen en inbraakcontrole toe behoren. Is het dan niet handig als alle storingen of alarmeringen op een centraal dashboard binnenkomen? Flash Smart Connect combineert en vergelijkt de gegevens met vooraf ingestelde waarden zodat je direct kunt reageren op storingen of alarmeringen. Zo kunt u accuraat anticiperen op (periodiek) onderhoud en vervanging van slijtageonderdelen.

Facts:
Een professionele, effectieve en goed getrainde BHV-organisatie verhoogt de veiligheid van medewerkers en bezoekers. Ook draagt het bij aan het kwaliteitsbeleid en imago van een bedrijf.

Veiligheid en bedrijfshulpverlening binnen een organisatie moeten goed en efficiënt georganiseerd zijn. Een onveilige situatie, ongewenste gebeurtenis of ongeluk die de veiligheid en/of gezondheid van werknemers in gevaar brengt, is immers zo gebeurd. Denk maar aan een uitglijder op een natte werkvloer, een brand bij een raffinaderij of iemand die zijn evenwicht op een steiger verliest. Dan is het belangrijk dat men weet hoe men direct moet handelen en communiceren. Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen in een bedrijf. Bedrijfshulpverlening is verplicht voor werkgevers in Nederland en houdt in:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.
Meer informatie
Banner nieuwsbank