Kennisbijdragen

Hoe bevorder je permanente prestaties op kantoor?

Enkele gevolgen van de steeds toenemende digitalisering zijn een (te) hoge werkdruk en een gebrek aan lichaamsbeweging. Naast deze negatieve gevolgen heeft de digitalisering echter ook positieve effecten. Zo blijkt digitalisering noodzakelijk voor de kostenbeheersing binnen organisaties. Er lijkt op die manier een spanning te ontstaan tussen de wensen van organisaties en die van de medewerkers. Hoe kunnen de belangen van zowel de medewerkers als de organisatie op elkaar worden afgestemd?

Het is zeer waarschijnlijk dat de druk om meer te presteren in de toekomst nog verder zal toenemen. Is een werk-privébalans mogelijk als de druk van het werk nog toeneemt? En hoe kunnen we deze vormgeven? Hoe valt deze te combineren met de noodzaak van veel medewerkers om tegelijkertijd voor kind en ouders te moeten zorgen als gevolg van de toenemende vergrijzing?

Een nieuwe manier van werken is nodig!
Deze nieuwe manier moet meer creativiteit, een hogere productiviteit

en voldoende vrije tijd opleveren. Op deze wijze kunnen de noden van organisaties én medewerkers op elkaar afgestemd worden.

De druk op medewerkers neemt zowel op het werk als privé toe. De oplossing om tegemoet te komen aan de noden van organisaties en medewerkers is een manier van werken te stimuleren die leidt tot meer creativiteit, een hogere productiviteit en de bescherming van vrije tijd. Belangrijke pijlers in die manier van werken zijn het inlassen van actieve herstelmomenten na ieder uur werk, het gebruik van prestatie verhogende hulpmiddelen en het aanleren van digitale basisvaardigheden. Om het management te overtuigen hierin te investeren is inspelen op hun strategie van kostenbeheersing en innovatie noodzakelijk. Het neveneffect is dat de medewerkers inzetbaar blijven tot aan hun pensioen.

Meer informatie
Banner nieuwsbank