Kennisbijdragen

Prettig werken dankzij mooie bedrijfstuin

Wie in een groene omgeving leeft, voelt zich gezonder en is minder vaak ziek. Kijken uw medewerkers uit op een heerlijk groene bedrijfstuin, dan plukt u daar de vruchten van! Groen is goed voor de mens én bevordert de uitstraling van het bedrijf.

Plan op maat
Liggen er alleen maar tegels in de bedrijfstuin? Of is de tuin verouderd en aan renovatie toe? Wat het uitgangssituatie ook is, er is van alles aan te doen. Soms is een kleine ingreep al een grote verbetering. Zelf al ideeën? Die vormen het uitgangspunt. Wie gaat de tuin gebruiken en de frequentie van het gebruik. Vanuit praktische ideeën en expertise komen tot een praktisch uitgewerkt plan. Dat is de basis.

In het plan wordt onder andere rekening gehouden met het bevorderen van biodiversiteit en het kunnen verwerken van (extreme) neerslag in de tuin. Uiteraard maakt het plan al duidelijk hoe het onderhoud eruit zal zien na de aanleg. Het resultaat is een ontwerp op maat, passend bij het pand en de omgeving.

Voldoen aan uw verplichting door natuurcompensatie
Wanneer natuur verloren gaat, kunt u dit compenseren. Vaak is dit zelfs verplicht. Dit doet u door het aanleggen van nieuwe natuur of het verbeteren van bestaande natuur.  U wilt de beschadigde of verdwenen

natuur compenseren. Daar hoort bij dat de geïnventariseerde beschermde soorten in het nieuwe gebied alle ruimte krijgen. Zowel dieren als plantensoorten hebben soms extra bescherming nodig. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van nestplaatsen voor beschermde vogels. Aandacht voor biodiversiteit loopt als een rode draad door een goed plan. Ook bijen en vlinders kunnen rekenen op speciale aandacht. Experts kennen de diverse flora en fauna en weten welke oplossingen werken.

Een uitgewerkt plan voor uw groencompensatie
Een natuurcompensatie project heeft specifieke eisen, afhankelijk van het type natuur dat verloren is gegaan. Groenadviseurs kunnen deze eisen verwerken in een plan, maar ze kunnen ook uit de voeten met een  opgesteld bestek.

Een uitgewerkt plan voor uw groencompensatie
Een natuurcompensatie project heeft specifieke eisen, afhankelijk van het type natuur dat verloren is gegaan. Groenadviseurs kunnen deze eisen verwerken in een plan, maar ze kunnen ook uit de voeten met een  opgesteld bestek.

Meer informatie
Banner nieuwsbank