Kennisbijdragen

Zo voldoet de ontruimingsinstallatie aan de norm

In het geval van brand of een andere noodsituatie is het van levensbelang om de ontruiming van gebouwen zo snel en ordelijk te laten verlopen. Als patiënten in zorginstellingen zichzelf niet kunnen redden bij een calamiteit, is er wettelijk een verplichting tot stille ontruiming zodat de rust intern bewaard blijft. Hierbij worden zorgverleners persoonlijk op de hoogte gesteld van de exacte locatie van een calamiteit.

Voldoen aan NEN2575

Een ontruimingsinstallatie moet voldoen aan de landelijke norm NEN2575. Hierin is vastgelegd dat de installatie een bepaalde tijd moet blijven werken tijdens brand. Daarom worden specifieke eisen gesteld aan bijvoorbeeld de bekabeling (functiebehoud) en noodstroom (12 uur standbytijd).

Ook worden sinds 2013 eisen gesteld aan de gebruikte systemen (zoals DECT, Wi-Fi, private gsm of PZI). Om een stille ontruimingsinstallatie ‘redundant’ te maken, kunnen investeringskosten flink oplopen. Er zijn echter  goede en veilige oplossingen die bovendien betaalbaar zijn. Oplossingen die voldoen aan alle eisen gesteld in de NEN2575 2013-4.

Alfanumerieke pagers worden bijvoorbeeld  gebruikt door personeel van o.a. verplegend personeel, beveiligings-, reddings- of onderhoudsdiensten. De pager wordt met name gebruikt om belangrijke berichten te ontvangen in de vorm van een hoorbaar en niet hoorbaar (tril) alarm. Iedere situatie is en blijft echter anders, daarvoor zijn verschillende systemen beschikbaar. Informeer bij een professionele aanbieder welk systeem voor uw organisatie geschikt is.

Meer informatie
Banner nieuwsbank