Alle redenen om een lezing te houden of bij te wonen

Lezingen op de beursvloer dragen bij aan de kennisoverdracht van standhouders naar bezoekers. Daarom streeft de beursorganisatie er naar om deze zo laagdrempelig mogelijk te organiseren. De sprekers zijn alleen gehouden aan een aantal inhoudelijke uitgangspunten, waarop een commissie toeziet, die aanmeldingen beoordeelt op hun mate van kennisoverdracht; terwijl bezoekers die de lezingen willen bijwonen apart gescand worden. Alle kosten die voor de lezingen gemaakt dienen te worden, zoals audiovisuele ondersteuning, inrichting en bouw van de zaalruimte zijn voor rekening van de organisatie.

Inhoudelijk

Om de kwaliteit van de aangeboden lezingen zo hoog mogelijk te krijgen, verlangt de beursorganisatie, dat alle lezingen voldoen aan de methodologie lezingen. Dat is een richtlijn, die de beursorganisatie liet samenstellen om bezoekers er maximaal van te verzekeren, dat de lezingen inhoudelijk van voldoende waarde zijn. Een lezingencommissie onder leiding van hoofdredacteur Henny Brullemans van het Facilitair Journaal toetst aan de hand van deze methodologie de aangeboden lezingen. Hun uitgangspunt is, dat iedere lezing een vorm van kennisoverdracht dien te zijn.

Identificatie

Omdat sprekers de nodige moeite doen om een kwalitatieve lezing samen te stellen, worden beursbezoekers die hun kennisoverdracht bijwonen, door de beursorganisatie gescand. Zo wordt duidelijk, welke bezoekers belangstelling hebben voor deze kennisoverdracht. Mits aangesloten op de Bezoekersregistratie worden de gegevens van deze bezoekers gedeeld met de standhouder uit wiens deelname de spreker de lezing houdt. De deelnemers staat her dan vrij deze bezoekers te benaderen.

Tweezijdig voordeel

Zo snijdt het mes aan twee kanten. Standhouders hebben hun voordeel met deze vorm van lead generation, terwijl bezoekers er voordeel bij hebben door kosteloos kennis op te doen.
Alle redenen voor standhouders om zich via onderstaand aanmeldformulier in te schrijven voor een lezing; en alle redenen voor bezoekers om een of meerdere lezingen bij te wonen.

Lezingen bieden voordelen aan zowel standhouders als beursbezoekers.

Aanmeldformulier voor lezing op de beursvloer

"*" geeft vereiste velden aan

(Uw voorgestelde titel aan de redactie)
(Plaats hier alleen de volledige en platte tekst van uw eigen bijdrage, eventueel met tussenkopjes. De redactie verwijdert alle vette, cursieve en afwijkende lettertypes, naast hyperlinks, opmaakcommando’s, verwijzingen naar websites, alsmede alle andere toevoegingen aan uw platte tekst.)
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: jpg, png, webp, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 1.

    Uw gegevens