BHV in een hybride werkomgeving, een onmogelijke opgave?

Spreker: Robert Jan Verheem en Mathijs van der Linden

Dag en tijdstip: 6 juni 2024 14:00

Zaal 1

Hybride werken leidt ertoe dat er soms te weinig inzetbare bedrijfshulpverleners (bhvs) aanwezig zijn op (rijks)kantoren. Hierdoor zou de situatie kunnen ontstaan dat kantoren tijdelijk niet open kunnen, omdat de veiligheid van medewerkers in het geding is. Als reactie hierop kunnen er dan meer bhvs worden geworven en opgeleid. Met als onwenselijk gevolg dag dat de bhv-organisatie complexer en minder overzichtelijk wordt.

Meer bhvs werven en opleiden, is daarom een antwoord op de verkeerde vraag. De vraag die FMHaaglanden zich heeft gesteld bij het opstellen van een houdbare visie is: Wat hebben we nu en in de toekomst nodig om een gezonde en veilige (hybride) werkomgeving te bieden? Wat is de beste aanpak? FMHaaglanden streeft in ieder geval naar een vaste groep (of kern van) bhvs en het vergroten van de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers.

In deze presentatie worden beursbezoekers meegenomen in de zoektocht naar een veilige en gezonde werkomgeving. Wat zijn de afwegingen geweest? Hoe ziet de hybride werkomgeving eruit bij FMHaaglanden? Welk onderzoek is gedaan en tot welke resultaten heeft dat heeft geleid?

Meer over deze sprekers

Robert Jan Verheem is Senior Productmanager Veiligheid bij de afdeling PDM van FMHaaglanden, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en levert facilitaire producten en diensten binnen de rijksoverheid in de Haagse regio. Dit doen ze met ruim 600 medewerkers rondom de werkplekken van circa 40.000 rijkscollega’s. Afdeling PDM voert regie op de doorontwikkeling van de producten en de diensten van FMHaaglanden.

Mathijs van der Linden is Senior Adviseur Veiligheid bij de afdeling Veiligheid van FMHaaglanden. De afdeling Veiligheid zorgt voor het verstevigen van de veiligheidsfunctie op locatie.

De sprekers nemen vanuit hun ervaring en deskundigheid bezoekers mee in de zoektocht naar een juiste afweging van bedrijfshulpverlening bij FMHaaglanden. (Foto FMN)

Andere lezingen tijdens de vakbeurs

Ferry Poppegaai

Van Zelst

5 juni 2024 11:00

Zaal 1

Vincent Hamerlinck

Synguard

5 juni 2024 11:30

Zaal 2

Geert Proost

2smart2waste

5 juni 2024 11:30

Zaal 1

Linda ten Katen- Stigter

Health2work

5 juni 2024 12:30

Zaal 1

Ton Kooymans

Street-Stuff

5 juni 2024 12:30

Zaal 2

Heleen Westerhoff

Fristads

5 juni 2024 13:00

Zaal 2

Cees van Beukering

Vastgoed Regie Academie

5 juni 2024 13:00

Zaal 1

Sem Oosterhoff

ELIX

5 juni 2024 13:30

Zaal 1

Jody Koenders

WeCup

5 juni 2024 13:30

Zaal 2

Jochem Reintjes

Glimble/Arriva

5 juni 2024 14:00

Zaal 2

Jonne Tuijn

FMN

5 juni 2024 14:00

Zaal 1

Joost Huigen

Milieu Service Nederland

5 juni 2024 14:30

Zaal 1

Marieke van Beurden

Workplace Vitality Hub

5 juni 2024 15:00

Zaal 1

Adriaan van Engelen

Milieu Platform Zorgsector

5 juni 2024 15:30

Zaal 1

Mark van der Stok

ZilverWerkt

6 juni 2024 11:00

Zaal 1

Angelo Egbertzen

Batenburg Techniek

6 juni 2024 11:30

Zaal 2

Mathios Zeko

SKEPP

6 juni 2024 11:30

Zaal 1

Jos Kools

Nauta Security

6 juni 2024 12:30

Zaal 1

Jody Koenders

WeCup

6 juni 2024 12:30

Zaal 2