Inkoopeisen zorgsector aan leveranciers ten behoeve van duurzame zorg

Spreker: Adriaan van Engelen

De zorgsector komt met steeds meer duurzame inkoopeisen voor leveranciers voor de zorg

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de nationale CO2-voetafdruk. Daarnaast is 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik (metalen en mineralen) toe te schrijven aan de zorg. Met het leveren van zorg draagt de sector dus bij aan de klimaatcrisis, milieucrisis en een toenemende zorgvraag. Het is deze paradox die de zorg wil doorbreken.

De zorgsector wil daarom een ‘duurzame zorg’. Dat betekent ‘groene en klimaatneutrale zorg’ met minimale uitstoot van broeikasgassen en impact op de leefomgeving. Met duurzame zorg draagt de sector bij aan het beperken van de zorgvraag én aan de beweging richting passende zorg. De branches, verzekeraars en baken, en het ministerie van VWS hebben met elkaar afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg om hiervoor met elkaar op te trekken. Deze afspreken zijn intussen door meer dan 300 partijen onderschreven. Voor de leveranciers gaat dat flink wat betekenen. Om de zorg duurzaam te maken is het nodig flink te besparen op de milieu-impact van grondstoffen. Milieu Platform Zorgsector is aan de slag om de informatie te ontsluiten voor inkoopcriteria die rekening houden met duurzaam gedrag leveranciers en de milieu-impact van de producten en diensten. De eisen komen ook in het keurmerk Milieuthermometer Zorg waar een groot deel van de intramurale sector mee werkt. Tijdens de lezing die gericht is op zorginstellen, leveranciers en iedereen die wil weten wat in de grootse sector in Nederland gebeurd vertellen we u de aanpak die dit jaar wordt uitegerold.

Andere lezingen tijdens de vakbeurs

Heleen Westerhoff

Fristads

Joost Huigen

Milieu Service Nederland

Dennis de Graaf

https://www.ourgreen.nl

René Riemens

https://swycs.com/

Lisanne Addink

https://coffeebased.nl

Rik van Paassen

http://www.peeze.nl

Rob van Bussel en Cees van Beukering

https://vastgoedregieacademie.kwaaidevelop.nl/

Sem Oosterhoff

https://www.elix.nl/netcongestie/

Pieter Hofstede

https://www.elix.nl/energie-opslag/

Ton Kooymans

https://street-stuff.com