Inzicht in jouw afval met de MSG-Trolley

Spreker: Joost Huigen

Hoe kan de inzet van een trolley die het ingezamelde afval weegt, bijdragen aan een efficiënter afvalmanagent om zo de frequentie en capaciteit van afvalinzameling te optimaliseren?

1. Situering van het onderwerp
De spreker, met ervaring in facilitair management en duurzaamheidsinitiatieven, introduceert het concept van een wegende trolley als innovatieve oplossing voor afvalbeheer. Uitdagingen zoals inefficiënte afvalinzameling, onnodige kosten, milieubelasting en wet- en regelgeving vormen de motivatie achter dit onderzoek.

2. Praktijkgerichte onderzoeksvraag uitgewerkt
De specifieke probleemstelling betreft de optimalisatie van afvalbeheerprocessen, waarbij de focus ligt op het verzamelen van data middels een wegende trolley. Dit hulpmiddel biedt inzicht in de hoeveelheid afval per afvalstroom, schoonmaker, locatie en tijd met als doel het afvalbeheer te verbeteren.

3. Illustratieve Voorbeelden
• Voorbeeld 1: Op maandagen wordt slechts 5kg papierafval verzameld bij de marketingafdeling, wat suggereert dat papierinzameling minder frequent kan plaatsvinden.
• Voorbeeld 2: Vergelijkbare data-analyses voor andere dagen en afvalstromen (bijv. plastic, organisch afval, etc.) tonen variaties in afvalproductie, wat leidt tot specifieke aanbevelingen voor elk type afval.

4. Mogelijke Oplossingen
1. Conceptuele oplossing
Ontwikkelen van een adaptief afvalinzamelingsschema gebaseerd op realtime data, waarbij de frequentie van inzameling per afvalstroom aangepast wordt aan de hand van verzamelde data.
2. Praktische implementatie
Voorstel van een gedetailleerd weekplan waarin afvalinzameling geoptimaliseerd wordt. Bijvoorbeeld het overslaan van papierinzameling op maandag in de marketingafdeling en het verhogen van de inzameling van organisch afval in de kantine op vrijdagen.

5. Besluit
De spreker concludeert dat door het gebruik van een wegende trolley voor afvalverzameling, afvalmanagement significant kan worden geoptimaliseerd. Dit leidt niet alleen tot operationele efficiëntie en kostenbesparing, maar draagt ook bij aan duurzaamheidsdoelstellingen. Aanbevelingen voor verdere implementatie en onderzoek worden besproken, met aandacht voor de balans tussen efficiëntie en arbeidsomstandigheden conform Arbonormen.

Afsluiting
Deze lezing biedt een praktisch kader voor de implementatie van innovatieve technologieën in afvalbeheer, gericht op facilitair managers en gebouwbeheerders die streven naar optimalisatie van processen binnen hun organisaties.

Andere lezingen tijdens de vakbeurs

Heleen Westerhoff

Fristads

Adriaan van Engelen

Milieu Platform Zorgsector

Dennis de Graaf

https://www.ourgreen.nl

René Riemens

https://swycs.com/

Lisanne Addink

https://coffeebased.nl

Rik van Paassen

http://www.peeze.nl

Rob van Bussel en Cees van Beukering

https://vastgoedregieacademie.kwaaidevelop.nl/

Sem Oosterhoff

https://www.elix.nl/netcongestie/

Pieter Hofstede

https://www.elix.nl/energie-opslag/

Ton Kooymans

https://street-stuff.com