Home » Van papier- naar e-archief

Van papier- naar e-archief

Gescheiden houden, migreren, of scan-on-demand…? Deze 3 verschillende aanpakken

worden naast elkaar gelegd en de voordelen, de nadelen, de overhead en best practices

worden toegelicht aan de hand van 3 user cases.

User case 1: Een organisatie verhuisd en vraagt zich af of men het aantal vierkante meters archief kan reduceren.

User case 2: Een organisatie implementeert een nieuw HR systeem en wil de bestaande personeelsdossiers hierin meenemen.

User case 3: Een organisatie wil distance working invoeren en vraagt zich af hoe om te gaan met het archief.

Telkens vragen we ons af,” Heeft het zin om het bestaand archief te migreren?”, en “Hoe pakt u dit het meest efficiënt aan?”
We nemen u mee in de beslissingsneming, de uitvoering en het uiteindelijke resultaat voor deze 3 user cases.

Door: Bart Ballegeer

,

Iris

,

woensdag 7 juni, 11:00 uur

Meer lezingen 2023
Helaas nog geen deelnemers in deze categorie