Bezoekers Exposanten

Voorlopig lezingenprogramma


10:30 - 10:50  | Zaal 1
Groen op de werkplek

Hoe wordt groen poen?

Bomen en planten leveren een wezenlijke bijdrage aan het welbevinden van de mens. Groen draagt bij aan klimaatadaptatie, gaat hittestress tegen, haalt vervuilende stoffen uit de lucht, maar bovenal laat de mens beter functioneren. Groen is lastig en leidt tot extra kosten hoor ik de facilitair manager denken. Is dat werkelijk zo, of is het meer onbekend maakt onbemind? Groen biedt zoveel voordelen, dat dit eenvoudig tot een positieve rekensom leidt. Groen is poen en ondersteunt uw SDG-ambitie

Dick Oosthoek, Stichting Groenkeur
10:30 - 10:50  | Zaal 2
Gezonde werkplek

Welke invloed heeft bewegen op de productiviteit van medewerkers?

Zitten heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid en productiviteit. kantoormedewerkers zitten gemiddeld 7 uren per werkdag en brengen ook nog eens 85 % van de vrije tijd zittend door. We zijn daardoor teveel uren inactief. De inactiviteit heeft een negatieve invloed op onze productiviteit. Medewerkers raken vermoeid, hebben minder concentratie en ervaren fysieke klachten. Organisaties spelen hierop in door de werkplekken dynamisch in te richten, zodat de medewerker meer beweging kan toevoegen aan de werkdag. Denk aan zit sta bureaus en bureaufietsen. Ontdek wat de meerwaarde is van een dynamische werkplek en wat voor invloed dit heeft op de productiviteit, concentratie, focus en de gezondheid van de medewerkers.

Linda Ten Katen, Health2Work
10:30 - 10:50  | Zaal 3
Hospitality

Hoe creëer je betrokkenheid en leiderschap bij iedere medewerker?

Een inspirerende en verdiepende kijk op Hospitality en medewerker-leiderschap die leidt tot blije klanten en gasten en gelukkige verantwoordelijke medewerkers. We meten vaak de medewerker tevredenheid terwijl de medewerker betrokkenheid veel interessanter is. Wat is medewerker betrokkenheid en waardoor ontstaat het precies? Wat maakt medewerkers happy en wat kun jij daaraan doen? Je leert hoe jij met behulp van Givability® de leider in iedere medewerker wakker maakt. Met als resultaat een substantieel hogere klant/gastwaardering, een optimaal resultaat en aanzienlijk meer werkplezier.

Jeff Dadema, Letsgoactive training groep
10:30 - 10:50  | Zaal 4
Werkplekconcepten

Hoe kan technologie bijdragen om kantoorruimtes efficiënter te benutten?

Kantooroppervlak is meestal duur oppervlak. Het optimale aantal flexwerkplekken en vergaderruimtes kan veel geld besparen. Er moet dan wel betrouwbare data over de bezettingsgraad van werkplekken en ruimtes voorhanden zijn om het juiste aantal te kunnen bepalen. Is er technologie beschikbaar die deze data verzorgt? Technologie die ook dermate gebruiksvriendelijk is dat medewerkers deze als vanzelf gaan omarmen en gebruiken! Uit allerlei praktijkvoorbeelden blijkt namelijk dat diverse vormen van het moderne werken niet het gewenste resultaat opleveren en daardoor dreigen te mislukken. In de lezing wordt u meegenomen in de mogelijkheden en kansen die op dit moment beschikbaar zijn.

Chris Wiegeraad, GoBright B.V.
10:30 - 10:50  | Zaal 5
Schoonmaak

Schoonmaken veranderen? Welnee. Zo doen we het al 25 jaar…

Laten we de schoonmaak eens op z’n kop zetten. Laten we hedendaagse digitale communicatie technologie eens loslaten op die oh zo traditionele branche. Opdrachtgevers willen wel. Een quote: “Wij zijn op zoek naar een hulpmiddel, waarmee we kunnen communiceren met onze (geselecteerde) huurders en de schoonmakers. Eigenlijk een digitaal platform, waarbij wij wel zien wat er gebeurt, maar waar we niet altijd tussen willen zitten. Schoonmaakbedrijf en huurder kunnen de klacht vaak prima zonder ons oplossen. Daarnaast willen we documenten kunnen delen die voor de gebruikers te downloaden zijn, zoals schoonmaakschema’s.” Hoe maakt zo’n platform een einde aan alle welles-nietes discussies. En hoe krijg je 100% vertrouwen in schoonmaak?

Hans Koper,
11:00 - 11:20  | Zaal 1
FMIS

Waaraan moet BIM voldoen om met een FMIS te kunnen koppelen?

Het is relevant voor beheerders en opdrachtgevers om de juiste eisen/uitgangspunten mee te geven bij de inzet van BIM. Zeker als men al met een FMIS werkt, is het extra interessant om te zien welke gemeenschappelijke visie deze leveranciers hebben.Een werkgroep groep, bestaande uit 5 FMIS-leveranciers is samengekomen om kennis te delen over BIM-standaardisatie. Ze hebben een whitepaper gepresenteerd met daarin hun 10 uitgangspunten. Deze uitgangspunten en de whitepaper worden toegelicht.

Jan-Fokke Post, Planon Software
11:00 - 11:20  | Zaal 2
Gezonde werkplek

Wat zijn dé succesfactoren voor een mensgerichte werkomgeving?

De kantooromgeving blijft veranderen; Er is een onstuitbare behoefte aan meer beweging en afwisseling op de werkplek. Dit heeft onder andere gezorgd voor de opkomst van zit-sta werkplekken om zo meer afwisseling tussen zitten en staan te bewerkstelligen.  Een mensgerichte werkomgeving draagt aantoonbaar bij aan de mentale en fysieke fitheid van uw medewerkers. Hoe kunt u als werkgever concreet in deze behoefte van de individuele werknemer voorzien? Op welke kritische succesfactoren dient u te sturen?

Niek Nendels, ErgoDirect International
11:00 - 11:20  | Zaal 3
Hospitality

Hoe draagt parkeren voor bezoekers bij aan het gastvrij imago van het bedrijf?

Een plezierige parkeerervaring resulteert in een goede eerste indruk. Hoewel organisaties veel middelen investeren in een optimale presentatie, wordt het parkeerterrein vaak vergeten. Terwijl dat in veel gevallen de eerste indruk is. Een gastvrije ontvangst begint met kentekenherkenning, waarmee de slagboom automatisch opent. Gevolgd door een persoonlijke welkomstboodschap op een duidelijk afleesbare display met uw logo. Inclusief verwijzing naar een gereserveerd parkeervak, naar wens met laadpunt voor een elektrische auto. De receptionist ziet op de online aankomstlijst wie gearriveerd is en met wie de afspraak is gemaakt. Zo start elke afspraak wel heel erg ontspannen.

Gerard Spin, Parkingware
11:00 - 11:20  | Zaal 4
Gebouwbeheer

Hoe maak je technisch beheer efficiënter met lagere kosten?

Iedereen heeft affiniteit met technisch beheer of facility management en heeft baat bij ontzorging, efficiency, kostenbesparing, tevreden gebruikers, duurzaamheid, foutloze communicatie en een goede conditie van de portefeuille.

In deze lezing wordt de ontwikkeling van technisch beheer verduidelijkt: vroeger en nu. De huidige trends zoals:smart buildings en digitalisering. Wat kost een beheerder een storingsmelding, een KCC en beheersoftware? Waar liggen de grootste kansen om de kosten naar beneden te brengen? Oplossingen worden aangereikt door interactief met de zaal de vragen te beantwoorden.

Mark van Kan, S1MONE Group
11:00 - 11:20  | Zaal 5
Brandpreventie

Hoe Veilig Vluchten en de rol van rookbeheersingssystemen?

De rook is een van de grootste risico's voor personen bij een brand. Het zou voor iedere betrokkene dan ook alles aan gelegen moeten zijn om de rook te weren danwel af te voeren. Sterker het is een absolute noodzaak om vluchtroutes rookvrij te houden. Juist de meeste slachtoffers vallen door de rook. Wat de rol is voor rookbeheersingssystemen en hoe deze rol ingevuld kan worden wordt toegelicht.

Stan Veldpaus, BBN Brandveilig Bouwen Nederland
11:30 - 11:50  | Zaal 1
Gebouwbeheer

Hoe beheer je het gebouw veilig? Ben ik echt in control?

Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw bent u verplicht de veiligheid van uw medewerkers en hun omgeving te beschermen. Belangrijk is daarom dat alle apparaten en installaties in en rondom uw gebouw goed functioneren, volgens de juiste voorschriften. Het regelmatig onderhouden, controleren én beheren van deze installaties en apparaten is essentieel. Nog belangrijker is dat deze controles worden vastgelegd en bijgehouden. Voor iedere gebouwbeheerder staan drie vragen centraal: • Waar moet ik aan voldoen? • Hoe realiseer ik dat? • Hoe toon ik dat aan? Om op deze vragen antwoord te krijgen is het van belang dat we de processen goed in beeld krijgen. We gaan werken vanuit één bron en we gaan kosten en tijd besparen.

Danny Grooters, UCare4 Software
11:30 - 11:50  | Zaal 2
Gezonde werkplek

Welke effect heeft vitaal werken op de medewerkers?

Gemiddeld genomen zijn wij 90% van onze tijd binnen. Tijdens het werk zitten wij daarvan het grootste deel. Hoe belangrijk is dus de ruimte waar je bent en de manier waarop je werkt? Wat als je je er helemaal thuis voelt? Wat als die plek jouw vitaliteit stimuleert? Ontdek dé nieuwe manier van werken: Het Vitale Kantoor. Wij hebben een interieurconcept ontwikkeld vanuit onze passie voor design & vitaliteit. In onze ontwerpen maken wij gebruik van o.a. routing, vergroening, akoestiek, verlichting, klimaattechniek en functionaliteit om de juiste condities te scheppen om zo vitaal mogelijk te kunnen werken. Daarnaast zijn beweging, gezonde voeding, sporten, yoga of meditatie tijdens werktijd een geweldige bijdrage voor de medewerkers.

Marc Vermeulen, KuóStudio
11:30 - 11:50  | Zaal 3
Hospitality

Hoe verdien je geld met gastvrijheid?

De essentie van gastvrijheid is je een goed gevoel geven. Je krijgt in deze lezing direct inzichten en praktische handvatten hoe gastvrijheid bij jezelf en anderen zichtbaarder kunnen worden gemaakt. Ook antwoorden waarom veranderingen en initiatieven vaak mislukken en of gastvrijheid geld kost of geld oplevert worden behandeld. Als uitsmijter krijg je een mentaal inzicht (een mindset die direct toepasbaar is) wanneer gastvrijheid wel werkt en niet werkt.

Frank Rekers, 4Human Groep (Consultancy,Training)
11:30 - 11:50  | Zaal 4
Werkplekconcepten

Hoe creëer je met digitalisatie de optimale werkomgeving?

We omarmen massaal de technologische ontwikkelingen op de werkomgeving. Dit levert efficiënte en duurzame gebouwen op. Maar, hoe zit het met onze mensen in deze werkomgeving?  

Door een terugblik op de ontwikkeling van Bricks, Bytes en Behavior over de jaren heen zien wij een trend ontstaan die ons helpt om deze drie B’s in te vullen voor de toekomst. Het inzetten van de juiste technologieën ten behoeve van een inspirerende en optimale werkomgeving waar productief wordt (samen)gewerkt vraagt om een sterke samenwerking tussen HR, IT en FM.

Dorien Willems, Dutchview Information Technologie / FlexWhere
11:30 - 11:50  | Zaal 5
Digitalisering

Kan virtual reality ingezet worden om trainingen en instructies te optimaliseren?

Instructie geven en het trainen van werknemers of uitzendkrachten kost vaak veel tijd en geld. Dit gaat ten koste van de productiviteit. Door een virtuele onboarding en training worden kosten bespaard en tegelijk de kwaliteit van het werk verbeterd. Door de opkomst en ontwikkeling van betaalbare VR toepassingen is het nu mogelijk om op afstand meerdere mensen tegelijk dezelfde instructie of training te laten volgen. Zo kunnen mensen zich thuis virtueel voorbereiden op hun nieuwe werkplek of werkzaamheden en kan het personeel de volgende dag direct er mee aan de slag.

Tim van der Grinten, Enversed Studios
12:30 - 12:50  | Zaal 1
Wagenparkbeheer

Hoe optimaliseert u uw parkeervoorzieningen?

Parkeren van auto’s en fietsen is van essentieel belang voor het goed functioneren van elke organisatie. Bezoekers moeten immers welkom zijn en de verdeling van soms schaarse parkeerplaatsen onder medewerkers goed geregeld. Om de parkeerplaatsen te ontsluiten is er een keur aan installaties op de markt voorhanden. Een goede en efficiënte operatie vraagt echter ook om inzicht in wat er precies op een parkeerterrein of in een parkeergarage gebeurt. Slimme en makkelijk te bedienen tools helpen om een parkeervoorziening efficiënt te beheren en volledig controle te hebben over onder andere het gebruik, de financiële stromen en de werking van systemen.

Ernst Bos, Specialist in parkeer- en mobiliteitsvraagstukken bij Monit data
12:30 - 12:50  | Zaal 2
Facilitaire inkoop

Hoe houd ik grip op het meedingen bij een aanbestedingsproces?

Wil je inschrijven op een aanbesteding, dan is het goed om te weten waar je op moet letten, wat je wel moet doen en wat niet. In deze workshop krijg je duidelijke uitleg welke mogelijkheden en kansen de aanbestedingswet- en regelgeving biedt. Je hoort ervaringen van een zelfstandig tendermanager en krijgt antwoord op vragen als hoe pakt een ondernemer een inschrijving aan, waar moet men op letten, wat zijn de speciale punten en wat zijn de do’s and don’ts. De presentatie heeft een pragmatische insteek, is heel concreet en is vooral geen juridisch verhaal.

Octavia Siertsema, Octavia Siertsema
12:30 - 12:50  | Zaal 3
Huisvesting

Hoe integreer je werkplekvoorzieningen in huisvestingsconcepten?

Vragen als - “is er nog een werkplek voor mij” - “is er nog ergens een vergader-/spreek- of concentratieruimte beschikbaar” - “worden de vergader-/spreek- en concentratieruimten ook daadwerkelijk benut” - “hoe is de benuttingsgraad van mijn werkplekvoorzieningen” komen bij zowel bij medewerkers als facility managers regelmatig aan de orde. In traditionele huisvestingsconcepten bestaat weinig tot geen overzicht over de beschikbare werkplekvoorzieningen. Dit kan leiden tot onnodige overbezette afdelingen of ongewenste uitbreiding van kantoorruimten. Leer van onze ervaringen.

Jacco Evink, TableAir Benelux
12:30 - 12:50  | Zaal 4
Werkplekconcepten

Hoe onderhouden we ons flexibele werkconcept?

De meeste organisaties streven een toekomstbestendig, flexibel werkconcept na. De afgelopen jaren zijn veel organisaties met dat doel op een ander werkconcept overgestapt. Voldoet dit nieuwe werkconcept aan de verwachtingen en zijn de medewerkers tevreden? Worden werkprocessen van de medewerkers optimaal gefaciliteerd? Zou er niet regelmatig een “APK” moeten plaatsvinden, waarbij het werkconcept opnieuw onder de loep wordt genomen en waar nodig wordt bijgesteld? KWK zet uiteen wat onze ervaringen zijn met bestaande huisvestingsconcepten, de implementatie en het beheer ervan. Essentie is dat vaak gestart wordt zonder helder gedeelde organisatievisie en doel. Vervolgens is het nog een kunst om dit door te vertalen naar een werkconcept.

Tjeerd de Wijs, KWK Huisvesting & Vastgoed
12:30 - 12:50  | Zaal 5
Toegangscontrole

Hoe borg je de verantwoordelijkheden voor toegankelijkheid?

Toegankelijkheid is niet langer een gunst; u bent verplicht uw gebouw toegankelijk te maken voor iedereen. Wat betekent dat precies? Wat moet u direct regelen en wat kan op een later moment? Wie is voor wat verantwoordelijk en aansprakelijk als het om toegankelijkheid van een gebouw gaat? En waaraan moet gedacht worden als het onderwerp op tafel komt. Vragen die door u nu wellicht nog niet in één zin te beantwoorden zijn, doch in deze lezing met u worden doorgenomen. In deze lezing wordt u in één keer bijgepraat over de belangrijkste wetenswaardigheden van toegankelijkheid. Bent u de sleutel of heeft iemand anders die op zak? Dát weet u na

Denise Janmaat, Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid
13:00 - 13:20  | Zaal 1
Gebouwautomatisering

Hoe creëert u een gebouw met meerwaarde voor eigenaar en gebruiker?

Een gebouw staat er niet voor het gebouw, maar voor de mensen die dagelijks gebruik maken van het gebouw. Het gebouw moet een inspirerende en gezonde omgeving zijn waarin een geschikte werkplek en vergaderruimte optimaal worden gefaciliteerd en waarbij samenwerking tussen mensen wordt gestimuleerd. Hoe wordt de verhuurbaarheid van het vastgoed vergroot? Hoe houden we focus op comfort en gezondheid? Hoe houden we grip op de facilitaire processen? 

Gerard van der Hoeven, Priva Building Automation
13:00 - 13:20  | Zaal 2
Facilitaire inkoop

Hoe komen we met nieuwe inzichten tot een Fair trade prijs voor de koffie?

Nieuwe inzichten in de koffiemarkt. Waarom willen we als inkoop een keurmerk als de impact minimaal is voor de koffieboer. Inkopen met een keurmerk om het schuldgevoel af te kopen of gaat het echt om een bijdrage te leveren aan een verandering.  Door de huidige koffiecrisis is de prijs die koffieboeren krijgen voor Fairtrade koffie niet voldoende. In veel gevallen ligt dit zelfs onder kostprijs. We moeten naar een eerlijke prijs als we echt iets willen veranderen in de koffiewereld, waar niet liefdadigheid maar gelijkwaardigheid centraal staat.

Perry van Gils, Sococco coffee
13:00 - 13:20  | Zaal 3
Huisvesting

Hoe zorgt circulaire huisvesting als bedrijfsmiddel voor meer geluk?

Geluk van medewerkers hangt af van ontwerp, betrokkenheid en gezondheid. Een fijne werkomgeving waar werknemers zich prettig voelen is basaal om gelukkig te zijn. Door werknemers mee te nemen in het ontwerpproces ervan en ook samen deze te maken en de gedragsverandering af te kaderen, zal zo min mogelijk weerstand volgen tegen de veranderingen die “anders werken” met zich mee kan brengen.

Hubert van Keulen, Van Keulen Ontwerp
13:00 - 13:20  | Zaal 4
Binnenklimaat

Hoe met luchtfilters voorkomen dat slechte lucht productiviteit en vitaliteit beïnvloedt, binnen de EN 16798-3 norm?

Dagelijks bereiken ons berichten over de slechte luchtkwaliteit door fijnstof en roetdeeltjes. In de meeste gebouwen wordt de lucht gefilterd met filters die doorgaans nog gestoeld zijn op oude filterklassen zoals G4 en F7.Deze filters zijn echter niet in staat om roet of ultra-fijnstof uit de lucht te filtreren. Maar is het eigenlijk wel noodzakelijk om overal in elke ruimte de aller beste filters te plaatsen? 

Joost Poppelaars, Filtech Nederland
13:00 - 13:20  | Zaal 5
Huisvesting

Wat is het belang van een gezonde huisvestingsstrategie?

Identiteit, creativiteit, vitaliteit en duurzaamheid

Een goed interieurontwerp brengt organisatie ambities in beweging, stimuleert creativiteit & kennisdeling, laat cultuur en identiteit beleven en is duurzaam gezond voor mens en organisatie Hoe doe je dat?  Aan de hand van spraakmakende referentie projecten wordt dit weergegeven door Kitty de Groot, interieur-strateeg/journalist/docent/spreker, oprichtster StudioVIX & auteur van het boek: Nieuwe werkvormen. Dit als waardevol kennis voorproefje van de opleiding Hogere Huisvestingskunde van de Office Academy

Kitty de Groot, Journalist/Design Strateeg bij StudioVIX / Inside Information
13:30 - 13:50  | Zaal 1
Beleving

Hoe je het bedrijf zo snel mogelijk failliet kan laten gaan ?

Hoe je je medewerkers zo snel mogelijk de tent uit jaagt en je bedrijf binnen 5 jaar als failliet kan laten noteren bij de kamer van koophandel. Dat is echt niet moeilijk je moet alleen maar:
* je medewerkers hopeloos frustreren
* alleen uitgaven te doen in plaats van investeringen
* magische wonderen verwachten maar dan wel zonder de goede fee uit te nodigen.
Het lijkt overdreven, maar dit is de dagelijkse realiteit in zeer veel bedrijven. Dus laten we eens kijken hoeveel aha momenten we kunnen creëren en hoe hard we op weg zijn om ons doel te bereiken.

Aletta Zeeman, Aletta Zeeman Interior Designer
13:30 - 13:50  | Zaal 2
Strategisch facilitair management

Hoe richt je Integrated Facility Management op een eenvoudige wijze in?

De verregaande integratie met ICT leidt tot toenemende integratie-uitdagingen voor serviceorganisaties. Eiland-denken is geen optie meer. Maar hoe richt je Integrated Facility Management op een eenvoudige wijze in? De lezing demonstreert hoe organisaties hun interne diensten kunnen integreren o.b.v. een eenvoudig leerbare werkwijze, waarvoor gratis hulpmiddelen beschikbaar zijn.

Jan van Bon, SURVUZ
13:30 - 13:50  | Zaal 3
Huisvesting

Wat gaat data betekenen voor het huisvestingsmanagement?

De wereld van het huisvestingsmanagement is fundamenteel aan het veranderen. Data van gebouwen en van de omgeving wordt steeds sneller en beter beschikbaar. Het effectief analyseren en toepassen van die informatie is cruciaal voor het managen van huisvesting. Door het systematisch verzamelen van informatie en het toepassen van intelligente huisvestingsoplossingen kan meer waarde worden toegevoegd. Wat betekent dit concreet voor de huisvestingsmanager? De huisvestingsmanager zal zijn toolkit moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid en zijn beslissingen altijd moeten onderbouwen met de beschikbare data. Zijn werk zal gemakkelijker, plezieriger en sneller gaan. De Huisvestingsmanager 3.0!

Yassine Zaghdoud, Cleverstone
13:30 - 13:50  | Zaal 4
Raambekleding

Welke rol heeft glasfolie voor zonwering en beveiliging tegen inbraak & doorvallen?

Glas is populair. En terecht, want glas geeft een gebouw een moderne en lichte uitstraling. Maar glas kent ook enkele nadelen. De belangrijkste nadelen zijn het risico op doorvallen/inbraak en de nadelige effecten van glas op het klimaat in het kantoor of werkruimte. Voor beide problemen is een oplossing met veiligheidsfolie en zonwerende folie die, onzichtbaar dus met behoud van de uitstraling van het pand, gemonteerd wordt op het glas. Alle kenmerken van deze folie en hoe ze toe te passen zijn worden behandeld. Ook ziet u een showcase van verschillende projecten.

Roy Bravo, Blomsma Print & Sign
13:30 - 13:50  | Zaal 5
Toegangscontrole

Wat betekent de aanwezigheid van mindervaliden in uw gebouw?

Zodra mensen met een beperking uw gebouw betreden, volgt er een keten aan reacties. Hopelijk bent u daar goed op voorbereid. Het vraagt namelijk het nodige van het gebouw, van de faciliteiten, van de medewerk(st)ers en organisatie. Wat zijn eigenlijk de obstakels en uitdagingen in uw gebouw? Hoe inventariseert u de status quo van de toegankelijkheid en hoe gaat u eventuele knelpunten aanpakken? U gaat na deze lezing met informatie naar huis die u niet eerder hoorde, ontdekt obstakels die u niet eerder had bedacht of ervaren en heeft een lijstje met aandachtspunten om de eerste stappen te zetten als u weer terug bent in uw gebouw.

Denise Janmaat, Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid
14:30 - 14:50  | Zaal 1
Strategisch facilitair management

Hoe sluiten F&B activiteiten aan bij de millennials?

De millennials worden steeds belangrijker binnen bedrijven. Deze doelgroep heeft andere verwachtingen, sluiten de F&B activiteiten aan bij de wensen van deze doelgroep. We bekijken trends en ontwikkelingen in Europa en naar de mogelijkheden in Nederland. Hoe weet je deze doelgroep te binden en hoe moet je je beleid als facilitaire dienstverlener hierop aanpassen.

Sjoerd van den Dungen, Selecta
14:30 - 14:50  | Zaal 2
Gezonde werkplek

Hoe zet je een vitaliteitsprogramma duurzaam in?

Vitaliteit op de werkvloer is een hot topic. Vitale werknemers worden met de dag belangrijker, maar om dit onderwerp op een juiste, laagdrempelige en duurzame manier aan te pakken blijkt nog wel eens een lastig punt te zijn.Tijdens deze lezing gaan we het samen hebben op welke manier je ervoor kunt zorgen dat een vitaliteitsprogramma meer wordt dan enkel een hype. Een vitale uitstraling is steeds belangrijker en moet onderdeel worden van het DNA. Hoe zorg je hiervoor? Wij helpen je graag!

Joep Rovers, Werk Atleet
14:30 - 14:50  | Zaal 3
Brandpreventie

Bouwbesluit en Brandveiligheid: hoe kom ik in control?

Bij een aantal onderzoeken in bestaande gebouwen blijkt dat de brandveiligheid in een groot aantal gebouwen niet op orde is. Voor een enkel gebouw is dit vaak nog wel in een relatief korte termijn op te lossen. Maar hoe gaat het als er een gebouwenbestand is, waar er meer gebouwen onderzocht moeten worden? Hoe zorg je ervoor dat de prioritering juist wordt gemaakt? Gedurende de lezing wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 1. Wie is verantwoordelijk voor de brandveiligheid in gebouwen? 2. Hoe zit de Nederlandse wet en regelgeving in elkaar. 3. Hoe Kun je een effectieve prioritering opstellen van de gebouwen die wel of niet onderzocht moeten worden

Harrie Munnik, Adviesbureau Munnik
14:30 - 14:50  | Zaal 4
Duurzaamheid

De energietransitie: waar te beginnen met uw organisatie?

Nederland is in transitie! Organisaties zullen in de komende jaren stappen moeten nemen om actief bij te dragen aan het halen van de gestelde klimaatdoelen. Maar waar begin je als organisatie? Volgens ons begint het bij het luisteren naar de gebouwen die je hebt. Deze vertellen namelijk veel over wat ze nodig hebben. Hoe dat moet? Door energiemonitoring. Gebouwen worden steeds slimmer. De hoeveelheid data uit een gebouw afkomstig van verschillende databronnen neemt enorm toe. Hoe kunt u deze enorme hoeveelheid data omzetten naar bruikbare informatie? En hoe kan dit inzicht bieden in energie en duurzaamheid?

Ron Hendriks, directeur bij Van Beek Ingenieurs
14:30 - 14:50  | Zaal 5
Energielevering

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

Nederland staat aan het begin van de Energietransitie en gaat van het Nederlandse aardgas af in de gebouwde omgeving. Met welke techniek gaan we dan onze gebouwen verwarmen? Welke alternatieven zijn voorhanden en hoe is d eontwikkeling, wat zijn kansrijke opties? Wat als u morgen aan de slag wil om uw gebouw te verduurzamen, wat kunt u dan doen. Besproken worden warmtenetten, groen gas, geothermie, waterstof, bodemenergie.

Wouter Wienk,
15:00 - 15:20  | Zaal 1
Strategisch facilitair management

Hoe overweeg je voor één systeem of voor afzonderlijke systemen voor WFM en facilitair?

Zoek je één systeem bij één leverancier voor HR, salaris, personeelsplanning, tijdregistratie, Workforce Management, toegangscontrole , beveiliging en ERP of kies je voor elk onderdeel een specialist en koppel je de beste oplossingen met elkaar. Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen.

Vincent Peskens, Time to Manage
15:00 - 15:20  | Zaal 2
Gezonde werkplek

Why is health and productivity so difficult to quantify?

LAB has done comprehensive research into the health and wellbeing of employees in relation to both office environments as well as organizational culture. We know the individual aspects that impact health and performance but everyone asks for the aggregate. Why is this the wrong question?

Nicholas White, Learn Adapt Build
15:00 - 15:20  | Zaal 3
Brandpreventie

Hoe kom je van regelgeving gestuurde brandveiligheid naar risico sturing?

Basis regel van het bouwbesluit 2012 is "voldoende haspels om overal te kunnen blussen". In verblijfsruimten zijn er uitsluitend nadelen te noemen. zelfs het enige voordeel is een nadeel. Situationeel bepalen welke maatregelen er genomen kunnen worden om snel een bluspoging te doen, zal veel risico wegnemen waardoor er met andere inzichten gewerkt wordt en een hoger veiligheid niveau bereikt kan worden. Met een oefening zullen wij dit verduidelijken.

Jan Olsman, Prymaxx Europe
15:00 - 15:20  | Zaal 4
Gezonde werkplek

Hoe de gebruiksgraad van sta-zit meubilair te verhogen?

Voldoende bewegen en afwisseling tussen zitten en staan heeft de volle aandacht zowel maatschappelijk als bedrijfsmatig. Voor kantooromgevingen kopen bedrijven en masse zit-sta meubilair om medewerkers te kunnen laten afwisselen tussen zitten en staan. Groot is de teleurstelling als men reeds na enkele maanden constateert dat de gebruiksgraad dramatisch laag is. Verschillende onderzoeken en vele praktijkvoorbeelden tonen aan dat de gebruiksgraad in enkele maanden daalt tot 13-25%. Wat zijn de oorzaken en hoe op te lossen, wordt onderbouwd toegelicht.

John van Hooft, ErgoDirect International
15:00 - 15:20  | Zaal 5
Duurzaamheid

Hoe kom je tot een besluitvorming voor verduurzaming van vastgoed?

- Praktijkvoorbeeld verduurzaming bestaand kantoorgebouw met uitwerking energieconcept. - De verdeling van kosten en baten in verschillende organisatievarianten. NMDA-tarieven, verhouding vaste/variabele energiekosten, BAK, indexering tarieven - De belangrijkste drijvers. Investeringskosten, zekerheid van inkomsten (verkoop energie), robuust ontwerp - De trends en ontwikkelingen die de business case kunnen veranderen. Hoge temperatuur warmtepompen, klimaatverandering, gebieds-WKO’s, etc.

Rik Molenaar,
15:30 - 15:50  | Zaal 1
Archiefbeheer

Hoe maak ik de goede keuze voor archiefbeheer?

Veel organisaties kampen met oudere papieren archieven in combinatie met digitaal werken. Wil je hiervoor een passende en duurzame oplossing dan is deze lezing interessant voor jou. Wat zijn de opties? Hoe kom ik tot de juiste keuze, waar moet ik rekening mee houden, en hoe voorkom ik fouten? Weet de valkuilen en de succesfactoren om keuzes te maken. 

Leonard Gort, Archiefkluis
15:30 - 15:50  | Zaal 2
Werkplekconcepten

Wat zijn de kritische succesfactoren om een fantastische werkplek beleving te creëren?

We meten steeds meer in de werkomgeving: bezettingsgraden, kosten per werkplek en data vanuit IoT. Vaak met de invalshoek om een gebouw zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Maar gaat het niet juist om hoe effectief medewerkers kunnen zijn in hun werkomgeving. Stelt de werkomgeving hen in staat productief te werken? Is het een plek waar ze met trots bezoekers ontvangen? Op basis van inmiddels meer dan 675.000 respondenten zal in deze sessie worden ingezoomd op de hoogtepunten van 5 jaar onderzoek van Leesman. Werken open kantoren? Wat zijn de succesfactoren van Activiteit Gerelateerd Werken? Welke 13 factoren beïnvloeden de “Workplace Experience” het meest? En hoe onderscheiden de beste werkomgevingen ter wereld zich van de rest.

Gideon van der Burg, Leesman
15:30 - 15:50  | Zaal 3
Energiebesparing

Ontdek hoe energiewetgeving u geld oplevert

 1 juli 2019 was een belangrijke deadline voor zo'n 100.000 ondernemers in Nederland. Ondernemers die verplicht zijn aan de Informatieplicht Energiebesparing te voldoen, moesten voor die dag aan de overheid rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Heeft u de deadline voor uw informatieplichtaangifte gemist? Na deze presentatie weet u precies wat u nog moet doen. Tijdens de presentatie worden o.a. de volgende vragen beantwoord: Hoe weet ik als ondernemer of ik informatieplichtig ben? Wat houdt de Wet Milieubeheer in en wat betekent de informatieplicht voor mij? Wat moet ik als ondernemer doen om aan de informatieplicht te voldoen?

Joep Hilbink, Essent Zakelijk
15:30 - 15:50  | Zaal 4
Binnenverlichting

Wat is het belang van gezonde verlichting op de werkplek?

Licht heeft een grote invloed op onze biologische klok. In een 24-uurs verloop stuurt deze een groot aantal fysiologische en psychologische processen aan. Het dag- en nachtritme beïnvloedt lichaamstemperatuur, spijsvertering en afgifte van hormonen, en processen die alertheid, stemming, prestatie en vermoeidheid bepalen. Een tekort aan daglicht kan concentratieproblemen geven, een verminderde alertheid, een verstoord slaap/waakritme en verhoging van de kans op het optreden van winterblues. Mensen die onder ‘gezond licht’ condities verblijven, slapen over het algemeen beter en zijn overdag meer alert en vaak ook beter gestemd.

Esther Groenhuijzen, Fluxplus
15:30 - 15:50  | Zaal 5
Duurzaamheid

Hoe ga je op weg naar Paris Proof?

In de periode 2013 tot 2015 heeft a.s.r. het hoofdkantoor uit 1974 gerenoveerd en het warmte- en koude opslagsysteem in de bodem flink uitgebreid. Als organisatie wil je zeker weten dat alles goed functioneert. Om die reden heeft a.s.r. een dashboard ontwikkeld -die in het restaurant hangt- die real time de prestaties van het WKO-opslagsysteem weergeeft en een berekening bijhoudt van alle energie die het WKO-opslagsysteem passeert. Deze eenvoudige toepassing helpt medewerkers en bezoekers om een goed beeld te geven van de werking van de WKO en dit dashboard bevordert het proces om het gebouw binnen enkele jaren ‘Paris Proof’ te maken.

A. Meijdam, ASR