Exposanten
inlog exposant

Voorlopig lezingenprogramma

Leslie De Backer

ERVARING

Afdelingschef Facility
Politiezone Antwerpen
mei 2018 - heden
Facility was een term die bij de Politiezone Antwerpen niet bestond tot midden 2018. Er was geen structuur waarin facilitaire diensten in zijn geheel werden ondergebracht. Er ontbrak eigenaarschap. Vanuit de diensten Vastgoed en Verzending en archief is een geheel nieuwe afdeling opgericht. De afdeling Facility is nu verantwoordelijk voor alle bouwprojecten, exploitatieprojecten en aankopen van nieuwe voertuigen. Onze facilitaire dienstverlening wordt in de dagelijkse werking uitgevoerd door drie diensten, namelijk Vastgoed, Exploitatie en Voertuigen. Het was een uitdaging voor Leslie De Backer en Sarah Moreels om de afdeling op 1 jaar tijd te structureren en de ambities voor de komende 6 jaar uit te werken.

Diensthoofd Vastgoed
Politiezone Antwerpen
oktober 2013 – mei 2018
De dienst Vastgoed PZA bestond in 2013 uit 5 medewerkers. Vandaag is het een team van 14 mensen die op een professionele manier de bouwprojecten begeleiden van A tot Z en het dagelijkse gebouwbeheer uitvoeren. Op 5 jaar tijd hebben we een FMIS en PSIM systeem geïmplementeerd, het volledige gebouwdossier opgemaakt, alle digitale plannen van ons patrimonium uitgetekend en geïmplementeerd in ons FMIS en PSIM systeem. Ondertussen hebben we ook 3 nieuwbouwprojecten opgeleverd en zijn er 4 nieuwbouwprojecten in werffase, waaronder ons nieuw Mastergebouw van 80.000m². Als diensthoofd Vastgoed en projectleider van het Mastergebouw (tot 2016) was Leslie De Backer de drijvende kracht achter het succes van de deze dienst.

OPLEIDING

Architectuur
Henry Van de Velde Instituut
oktober 1995 – juli 1999

SPECIALISATIE

Architectuur
-

Implementatie FMIS
-


-

Lezingen door: Leslie De Backer, Politiezone Antwerpen


..............................................................................................................................................................................................................................
Woensdag
15:30 - 15:50
Zaal 1
Strategisch facilitair management

Hoe duurzaam facility realiseren binnen jouw organisatie?

In 2022 verhuizen de medewerkers van Politiezone Antwerpen naar een nieuw hoofdkantoor. Het huisvesten van 2200 medewerkers op een duurzame manier die bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van onze collega's, is de grootste uitdaging van de afdeling Facility. Om deze uitdaging te kunnen realiseren hebben wij in 2018 een ambitienota opgemaakt waarin de visie en waarden van PZA vertaald werden naar de te bekomen facilitaire dienstverlening. Het waarmaken van deze ambities, deze omzetten in de praktijk van alle dag is een hobbelig traject met successen en valkuilen.