Exposanten
inlog exposant

Voorlopig lezingenprogramma

Jacques Reijniers

ERVARING

directeur/adviseur
Apollo Consultancy BV

Aandachtsgebieden: inkoop/logistiek, (duurzaam) inkoop organiseren, projectmanagement en interim management. Rode draad door activiteiten: daadwerkelijk (helpen) realiseren van strategische vernieuwingen/veranderingen op genoemde gebieden. Private en publieke sector. Voorheen o.a. (beide) part-time hoogleraar inkoopmanagement en directeur Lean Management Instituut Nyenrode Business Universiteit, directievoorzitter Het NIC en partner/bestuurder/consultant PricewaterhouseCoopers Management Consultants (v/h Coopers & Lybrand). Daarvoor werkzaam industrie o.a. bij Cincinnati Milacron en ASML. Op genoemde terreinen vele publicaties en veelvuldig docent in verschillende landen.

OPLEIDINGHTS werktuigbouwkunde, CT-opleiding Nyenrode, MBA, HBS Management, Doctoraat Economie

SPECIALISATIE


-
Inkoop/logistiek, (duurzaam) inkoop organiseren, projectmanagement en interim management. Rode draad door activiteiten: daadwerkelijk (helpen) realiseren van strategische vernieuwingen/veranderingen op genoemde gebieden. Private en publieke sector.

Lezingen door: Jacques Reijniers, Apollo Consultancy


..............................................................................................................................................................................................................................
Woensdag
11:30 - 11:50
Zaal 1
Facilitaire inkoop

Op welke wijze kan een leverancier met zijn kennis toegevoegde waarde leveren aan het inkoopproces?

Snelle marktontwikkelingen vragen om vernieuwingen in de leveranciersrelatie. B.v: grotere data-beschikbaarheid, flexibiliteit vraag/aanbod, permanente klantverwachtingen, andere distributieconcepten, ketenintegraties. Leveranciers kunnen helpen problemen, uitdagingen/innovatie bij hun (potentiële) klanten op te lossen. Dit vraagt vernieuwingen in de leveranciersrelatie. Leveranciers hebben productkennis/ervaring, moeten ook permanent innoveren.Het is meer dan factuurprijsfocus! Het vraagt echter veranderingen in het inkoop/verkoopproces en meer strategische focus. Dus méér ‘Chefsache’. Aanbestedingsregels vormen geen belemmering. Per saldo zal dit leiden tot versterking van het business resultaat en de concurrentiepositie.